Rozvedení zaměstnanci a jejich odměňování • dopady pro zaměstnavatele a úskalí pro zaměstnance

Určen pro: personalisty, mzdové účetní a všechny, které téma zajímá

Cíl: Každý druhý zaměstnanec je rozvedený. Výpočet alimentů/výživného a zákonná možnost každoročního přepočtu zpětně může zásadně ovlivnit ekonomické chování zaměstnance a přinést komplikace zaměstnavateli. Seminář je zaměřen na úskalí peněžních a nepeněžních benefitů. Provede Vás problematikou posuzování peněžních a nepeněžních příjmů zaměstnanců z hlediska daňové optimalizace a jejich důsledků pro zaměstnance, který je každoročně vystaven možnosti zpětného přepočtu či úpravy alimentů/výživného. Poznatky můžete zohlednit v rámci nastavení ohodnocení zaměstnanců a být tak více atraktivní a vstřícní ke svým zaměstnancům (employee friendly). Seminář je vhodný i pro zaměstnance. Získané poznatky ze semináře uplatníte jak při nastavování systému benefitů ve společnostech, v rámci jednotlivých oddělení (HR, mzdová účtárna, marketing), tak i v rámci vzdělávání či pomoci zaměstnancům.

Program semináře:

  • shrnutí jednotlivých peněžních a nepeněžních příjmů (zaměstnaneckých benefitů) zaměstnance s povinností placení alimentů/výživného, pečujícího o nezletilé děti, případně obou jejich partnerů tzv. třetích rodičů, jejichž příjem je též ve výživném/alimentech zohledněn
  • cestovní náhrady a využití osobního automobilu pro ekonomické a soukromé účely
  • vliv špatně nastaveného odměňování na pracovní výkonnost zaměstnance
  • návrhy motivujícího odměňování zaměstnavatele ke zlepšení výkonosti zaměstnance
  • diskuze a odpovědi na dotazy

 

 

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 25. října 2018, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 15359
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat