Rozvedení zaměstnanci a jejich odměňování • dopady pro zaměstnavatele a úskalí pro zaměstnance

Určen pro: personalisty, mzdové účetní a všechny, které téma zajímá

Cíl: Každý druhý zaměstnanec je rozvedený. Výpočet alimentů/výživného a zákonná možnost každoročního přepočtu zpětně může zásadně ovlivnit ekonomické chování zaměstnance a přinést komplikace zaměstnavateli. Seminář je zaměřen na úskalí peněžních a nepeněžních benefitů. Provede Vás problematikou posuzování peněžních a nepeněžních příjmů zaměstnanců z hlediska daňové optimalizace a jejich důsledků pro zaměstnance, který je každoročně vystaven možnosti zpětného přepočtu či úpravy alimentů/výživného. Poznatky můžete zohlednit v rámci nastavení ohodnocení zaměstnanců a být tak více atraktivní a vstřícní ke svým zaměstnancům (employee friendly). Seminář je vhodný i pro zaměstnance. Získané poznatky ze semináře uplatníte jak při nastavování systému benefitů ve společnostech, v rámci jednotlivých oddělení (HR, mzdová účtárna, marketing), tak i v rámci vzdělávání či pomoci zaměstnancům.

Program semináře:

  • shrnutí jednotlivých peněžních a nepeněžních příjmů (zaměstnaneckých benefitů) zaměstnance s povinností placení alimentů/výživného, pečujícího o nezletilé děti, případně obou jejich partnerů tzv. třetích rodičů, jejichž příjem je též ve výživném/alimentech zohledněn
  • cestovní náhrady a využití osobního automobilu pro ekonomické a soukromé účely
  • vliv špatně nastaveného odměňování na pracovní výkonnost zaměstnance
  • návrhy motivujícího odměňování zaměstnavatele ke zlepšení výkonosti zaměstnance
  • diskuze a odpovědi na dotazy

 

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 25. října 2018, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 15359
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat