JUDr. Bořivoj Šubrt

Narozen 1948, je uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva. Je nezávislým odborným poradcem v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a pracovnělékařských služeb. Současně je předsedou AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Napsal řadu odborných publikací a článků, je členem redakčních rad časopisů Práce a mzda, Mzdová účetní a Statutární zástupce firmy. Je například spoluautorem populární a každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“ (ANAG Olomouc), spoluautorem knihy „Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (ANAG Olomouc), autorem publikace „Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha – průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další“ (ANAG Olomouc, předtím byla publikace uváděna pod názvem „Obsluha mzdy a platu“). Působil též jako člen externí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro přípravu nového zákoníku práce a člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce (2012). Jako lektor přednáší kromě pro samotnou AKV též pro řadu předních vzdělávacích agentur (mimo jiné ANAG), externě i na některých univerzitách.

13.09.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti a problémy Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
20.09.2018 Problémy a chyby v odměňování zaměstnanců a jeho obsluze • průměrný výdělek a srážky ze mzdy Připravujeme Plzeň Detail semináře
21.09.2018 Změny v právní úpravě pracovnělékařských služeb, první zkušenosti z praxe a problémy Připravujeme Zlín Detail semináře
24.09.2018 Problémy a chyby v odměňování zaměstnanců a jeho obsluze • průměrný výdělek a srážky ze mzdy Připravujeme České Budějovice Detail semináře
25.09.2018 Souběh funkcí manažerů v pracovním poměru a současně členů statutárních orgánů obchodních korporací • po rozsudku velkého senátu Nejvyššího soudu Připravujeme Praha Detail semináře
26.09.2018 Problémy a chyby v odměňování zaměstnanců a jeho obsluze - průměrný výdělek a srážky ze mzdy Připravujeme Hradec Králové Detail semináře
08.10.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti a problémy Připravujeme Praha Detail semináře
15.10.2018 Problémy a chyby v odměňování zaměstnanců a jeho obsluze - průměrný výdělek a srážky ze mzdy Připravujeme Zlín Detail semináře
16.10.2018 Problémy a chyby v odměňování zaměstnanců a jeho obsluze - průměrný výdělek a srážky ze mzdy Připravujeme Olomouc Detail semináře
19.10.2018 Problémy a chyby v odměňování zaměstnanců a jeho obsluze • průměrný výdělek a srážky ze mzdy Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
14.11.2018 Zákoník práce 2019 a předpisy související Ostrava Detail semináře
15.11.2018 Zákoník práce 2018 a předpisy související Zlín Detail semináře
19.11.2018 Zákoník práce 2019 a předpisy související Brno Detail semináře
20.11.2018 Zákoník práce 2019 a předpisy soucisející Olomouc Detail semináře
04.12.2018 Zákoník práce a předpisy související v roce 2019 Připravujeme Karlovy Vary Detail semináře
06.12.2018 Zákoník práce a předpisy související v roce 2019 Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
10.12.2018 Zákoník práce a předpisy související v roce 2019 Připravujeme Praha Detail semináře
11.12.2018 Zákoník práce a předpisy související v roce 2019 Připravujeme České Budějovice Detail semináře
13.12.2018 Zákoník práce a předpisy související v roce 2019 Připravujeme Liberec Detail semináře
17.12.2018 Zákoník práce 2019 a předpisy související Hradec Králové Detail semináře
18.12.2018 Zákoník práce a předpisy související v roce 2019 Připravujeme Plzeň Detail semináře