JUDr. Bořivoj Šubrt

Narozen 1948, je uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva. Je nezávislým odborným poradcem v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv. Současně je předsedou AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Napsal řadu odborných publikací a článků, je členem redakčních rad časopisů Práce a mzda, Mzdová účetní a Statutární zástupce firmy. Je například spoluautorem populární a každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“ (ANAG Olomouc), spoluautorem knihy „Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (ANAG Olomouc), autorem publikace „Obsluha mzdy a platu“ (ANAG Olomouc). Působil též jako člen externí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro přípravu nového zákoníku práce a člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce (2012). Jako lektor přednáší kromě pro samotnou AKV též pro řadu předních vzdělávacích agentur (mimo jiné ANAG), externě i na některých univerzitách.

20.04.2018 Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha • průměrný výdělek, srážky ze mzdy, minimální mzda Zrušeno Ústí nad Labem Detail semináře
23.04.2018 Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha • průměrný výdělek, srážky ze mzdy, minimální mzda Připravujeme Liberec Detail semináře
03.05.2018 Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha • průměrný výdělek, srážky ze mzdy, minimální mzda Připravujeme Plzeň Detail semináře
11.05.2018 Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha • průměrný výdělek, srážky ze mzdy, minimální mzda Připravujeme České Budějovice Detail semináře
14.05.2018 Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha • průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další Připravujeme Brno Detail semináře
16.05.2018 Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha • průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další Připravujeme Hradec Králové Detail semináře
17.05.2018 Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha • průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další Připravujeme Olomouc Detail semináře
24.05.2018 Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha • průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další Připravujeme Ostrava Detail semináře
25.05.2018 Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha • průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další Připravujeme Zlín Detail semináře
29.05.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Připravujeme České Budějovice Detail semináře
04.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Připravujeme Plzeň Detail semináře
05.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
08.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Připravujeme Ostrava Detail semináře
11.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Připravujeme Praha Detail semináře
12.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Připravujeme Olomouc Detail semináře
13.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Připravujeme Hradec Králové Detail semináře
14.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Připravujeme Brno Detail semináře
15.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Připravujeme Zlín Detail semináře
22.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Připravujeme Liberec Detail semináře