Hana Kovalíková

Autorka publikace pracuje jako jednatelka a společnice účetní a poradenské firmy LIKO GROUP, s. r. o.

Je členkou Komory daňových poradců a členkou odborné sekce DPFO, tuto sekci téměř deset let vedla.

Před rokem 1989 pracovala v bankovnictví a mnoho let v zahraničním obchodě, kde se zabývala jak přímým zahraničním obchodem, tak i mezinárodní přepravou a celní problematikou. Má také dobré zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje, pracovala ve dvou výzkumných ústavech, v jednom se zabývala samotným výzkumem a ve druhém pracovala na pozici vedoucí informační soustavy. Dosavadní znalosti, které získala mimo jiné zejména studiem zákonů a také absolvováním tří semestrů speciálního právního vzdělávání pro daňové poradce na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a dále širokou praxí hlavně v oblasti účetnictví a daní, uplatňuje především v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství. Rovněž se zabývá kontrolou účetnictví, zpracováním metodiky účetnictví pro jednotlivé účetní jednotky, zpracováním daňových přiznání, poskytuje daňové a účetní dohledy, rozbory ekonomické a finanční činnosti, a také poradenství formou hot-line (e-mailem). Důležitá je rovněž její lektorská činnost pro firmy VOX a ANAG a poradenská činnost při vývoji účetního softwaru. Významná je její publikační činnost.