PhDr. Ing. Jiří Stýblo, CSc.

PhDr. Ing. Jiří Stýblo, CSc., je absolventem Vysoké školy ekonomické (obor teorie řízení obchodních činností) Univerzity Karlovy se specializací na psychologii a pedagogiku. Vědeckou aspiranturu obdržel na VŠE UK (obor teorie řídicích systémů). Od roku 2014 působí na Vysoké škole aplikované psychologie v Praze.

Publikoval více než 100 odborných článků a 15 knih z oblasti managementu a aplikace psychologie do řídicí práce (zejména personálního řízení). Jeho publikace jsou vydávány v renomovaných nakladatelstvích (Grada Publishing, Management Press, Professional Publishing, ANAG, Wolters Kluwer apod.).

Profesionálně se zabýval aktivním výkonem vrcholových manažerských pozic, výukou na vysokých školách (včetně těch zahraničních), poradenskou činností a je spolupracovníkem vrcholových manažerů, konzultačních společností i odborníků.

V roce 2000 byl vyznamenán jako nejlepší HR manažer Slovenské republiky a v roce 2006 obdržel zlatou pamětní medaili Lance Secretan Groupe, jedné z největších amerických společností zabývajících se stylem práce manažerů.

Ve své přednáškové činnosti na vrcholových manažerských setkáních se v poslední době zaměřuje na obor empatie a aplikaci období 2.0. a 4.0 s citlivým zaměřením na rozvoj lidských zdrojů. Jeho příspěvek na téma Development of HR Management In The Time of Iot and Digitalisation Boom na konferenci Kaunas v květnu 2018 získal 3. místo.