JUDr. Bořivoj Šubrt

Narozen 1948, je uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva. Je nezávislým odborným poradcem v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv. Současně je předsedou AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Napsal řadu odborných publikací a článků, je členem redakčních rad časopisů Práce a mzda, Mzdová účetní a Statutární zástupce firmy. Je například spoluautorem populární a každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“ (ANAG Olomouc), spoluautorem knihy „Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (ANAG Olomouc), autorem publikace „Obsluha mzdy a platu“ (ANAG Olomouc). Působil též jako člen externí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro přípravu nového zákoníku práce a člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce (2012). Jako lektor přednáší kromě pro samotnou AKV též pro řadu předních vzdělávacích agentur (mimo jiné ANAG), externě i na některých univerzitách.

11.04.2018 Začínající mzdová/mzdový účetní • šestidenní kurz Připravujeme Praha Detail semináře
19.04.2018 Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha Praha Detail semináře
20.04.2018 Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha Ústí nad Labem Detail semináře
23.04.2018 Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha Liberec Detail semináře
03.05.2018 Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha Plzeň Detail semináře
11.05.2018 Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha České Budějovice Detail semináře
29.05.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe České Budějovice Detail semináře
04.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Plzeň Detail semináře
05.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Ústí nad Labem Detail semináře
08.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Ostrava Detail semináře
11.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Praha Detail semináře
12.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Olomouc Detail semináře
13.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Hradec Králové Detail semináře
14.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Brno Detail semináře
15.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Zlín Detail semináře
22.06.2018 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb a první zkušenosti z praxe Liberec Detail semináře