Jaroslava Svobodová

Jaroslava Svobodová je dlouholetou pracovnicí odboru Regulace a metodika účetnictví Ministerstva financí. Věnuje se zejména regulaci a metodice účetnictví některých vybraných účetních jednotek, kterými jsou územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. Dlouhodobě se také věnuje lektorské a publikační činnosti. Za dobu svého působení v této oblasti se stala jedinečným a hojně vyhledávaným odborníkem. Tuto skutečnost dokládá i nespočet prodaných publikací a odborných článků, jejichž je autorkou.

19.09.2018 Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních jednotek v účetním období 2018 Připravujeme Olomouc Detail semináře
20.09.2018 Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních jednotek v účetním období 2018 Připravujeme Plzeň Detail semináře
24.09.2018 Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních jednotek v účetním období 2018 Připravujeme Praha Detail semináře
13.11.2018 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek od A do Z v účetní praxi vybraných účetních jednotek v účetním období 2018 Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
15.11.2018 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek od A do Z v účetní praxi vybraných účetních jednotek v účetním období 2018 Připravujeme Liberec Detail semináře
16.11.2018 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek od A do Z v účetní praxi vybraných účetních jednotek v účetním období 2018 Připravujeme Praha Detail semináře
05.12.2018 Řádná účetní závěrka 2018 od A do Z • připravované změny v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2019 Praha Detail semináře
13.12.2018 Řádná účetní závěrka 2018 od A do Z • připravované změny v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2019 Liberec Detail semináře
17.12.2018 Aktuálně k legislativě a k vybraným oblastem vedení účetnictví některých vybraných účetních jednotek • OSS, SF, p.o., ÚSC Připravujeme Olomouc Detail semináře