Mgr. Pavel Knebl

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pracoval převážně v podnikatelské sféře v odvětvích strojírenství a stavebnictví, převážně v manažerských funkcích, v segmentech ekonomiky práce a personalistiky. V posledních 15 letech pracuje v Legislativní sekci Ministerstva práce a sociálních věcí jako vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání, do jehož gesce patří právní úprava pracovní doby, kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu. Je členem řady odborných komisí, pravidelně publikuje a nepravidelně přednáší.