Ing. Veronika Mindlová

Je daňový poradce se specializací na rodinné právo. Vedle daňové problematiky daně z příjmů fyzických osoby se věnuje i konzultacím a mimosoudnímu řešení v problematice týkající se vhodného nastavení styku, péče a výživného po rozchodu rodičů (www.vyzivne.com).

Jejím koníčkem je vzdělávací činnost. Je lektorkou kurzů daňové a ekonomické problematiky pro laickou veřejnost i pro profesionály, pro soukromé subjekty, státní instituce i neziskový sektor.

Osvědčení k výkonu daňového poradenství - od roku 2011
http://seznam.gov.cz/ovm/taxAdviserDetail.do?dbid=pdkfsz4
Osvědčení o absolvování kurzu k Obecné problematice soudního znalectví - Znaleckému minimu z roku 2017

 

Publikační činnost

- odborné časopisy - Právo a rodina 3,4,7/2017, Rodinné listy 11/2016, 9/2017 Právo a rodina č. 3/2017 - 19. ročník, Mindlová, V.: Přispěje trest odnětí svobody za zanedbaní výživy k nápravě povinného? (1.) str. 19 - 24, ISSN 1212-866X Právo a rodina č. 4/2017 - 19. ročník, Mindlová, V.: Přispěje trest odnětí svobody za zanedbaní výživy k nápravě povinného? (2.) str. 19 - 21, ISSN 1212-866X Právo a rodina č. 7/2017 - 19. ročník, Mindlová, V.: Příjem, který není předmětem daně z příjmů z pohledu soudu při stanovování čistého příjmu pro výpočet výživného, str. 16 - 22, ISSN 1212-866X Rodinné listy č. 9/2017 - 6. ročník, Mindlová, V.: DPH není nikdy součástí disponibilního příjmu rodiče, str. 13 - 14, ISSN 1805-0824

- konference, semináře, školení Lektor kurzů na Justiční akademii, České advokátní komoře, ANAG, přednášející na konferenci k otázkám výživného v Poslanecké sněmovně - Ústavně právním výboru a na Konferencích k výživnému

Analýza aktuálních otázek výživného připravovaná Ministerstvem spravedlnosti 5/2017 - připomínkování materiálu se zapracováním některých komentářů do zveřejněné verze http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=354151