Ing. Michal Ztratil

Působí jako ředitel na Okresní zprávě sociálního zabezpečení. Je odborníkem na oblast nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.