Směrnice ES o dani z přidané hodnoty - praktický komentář

Autor: Wolfgang Berger, Caroline Kindl, Marian Wakounig

  • Kód produktu: 51273
  • Nakladatelství: 1. Vox
  • Počet stran: 734
  • Vazba: váz., B5
  • ISBN: 978-80-86324-83-8
  • Datum vydání: únor 2010
  • Vaše cena s DPH: 895 Kč
ks
    V prodeji

Oblast daně z přidané hodnoty ve členských státech Evropské unie upravuje Směrnice o DPH (Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty). Směrnice představuje pro Evropskou unii základní právní předpis v této oblasti.


Tato odborná publikace představuje první stručný komentář na toto téma. Autoři do ní zapracovali kromě vlastních komentářů k jednotlivým článkům rovněž všechna důležitá rozhodnutí Evropského soudního dvora. Dále jsou zde obsaženy texty i jiných důležitých dokumentů Evropské unie (stav k 1. květnu 2009). Čtenář v této publikaci rovněž nalezne komplexní úvod a přehled o obecných zásadách výkladu práva Společenství upravujícího oblast daně z přidané hodnoty.


Publikace je nepostradatelná pro všechny, kteří musí aplikovat do praxe ustanovení upravující oblast daně z přidané hodnoty, anebo kteří jejich aplikaci kontrolují.

Chcete se na něco zeptat?