Sociologie stáří a seniorů

Autor: Petr Sak, Karolína Kolesárová

 • Kód produktu: 89236
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 232
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-3850-5
 • Datum vydání: září 2012
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Česká společnost prochází řadou změn, k nejzávažnějším patří její stárnutí jako důsledek demografických a společenských procesů. Člověku bylo od počátku 20. století přidáno třicet let života. To je ovšem pouze vnější ukazatel. Co se však děje uvnitř prodlouženého stáří? Mění se kvalita života seniorů? Ovlivňuje proměna obsahu stáří a sociální pozice seniorů i samotnou společnost? Na tyto a další otázky hledali doc. PhDr. Petr Sak, CSc., a Mgr. Karolína Kolesárová odpovědi v sedmnácti empirických výzkumech a analytických studiích realizovaných v rámci grantu MŠMT ČR "Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů". Získané poznatky se staly podkladem pro napsaní knihy o stáří a seniorech ze sociologického pohledu. Čtenář zde najde teoretické analýzy klíčových kategorií i zcela konkrétní empirické poznatky o životě současných seniorů. Autoři se věnují obecně sociální skupině seniorů, životní fázi stáří, ale osou analýz je konkrétní generace dnešních seniorů, která se na základě analýz ukázala jako historicky zcela ojedinělá. Generace narozená před druhou světovou válkou je nejvýraznějším objektem společenských změn probíhajících už od poloviny 19. století. K nejvýznamnějším změnám došlo právě za jejího života. Autoři na základě konkrétních dat a analýz popírají dobové mediální mýty politiků o stáří jako "pokaženém mládí", které zatěžuje společnost. Naopak ukazují na potenciál stáří jako vrcholu života. Empiricky dokládají nepřipravenost státu na stárnutí společnosti i pozitivní přínos přechodu na dlouhověkou společnost.OBSAH:OBSAH

Předmluva

Úvodem

1. Stáří v sociální evoluci a v životě člověka

1.1 Sociologie stáří

1.2 Vnímání stáří a seniorů českou populací

Srovnání s předchozími životními fázemi

2. Generace a její vztah ke společnosti

2.1 Generace a její vztah ke společnosti

Formování generace

Střídání generací a společenská změna, potencialita generace

2.2 Tři fáze společenské aktivity generace

První etapa: Utváření ideové orientace mladé generace

Druhá etapa: Střední generace - tvůrce nových alternativních společenských

programů

Třetí etapa: Starší generace - naplnění a odcizení

2.3 Společenská dynamika a generace

K metodologii generační analýzy

3. Generace seniorů v historii společnosti

3.1 Metodika výzkumu třígeneračního sociálního vlákna

Malá, velká, živá a mrtvá historie

3.2 Generace současných seniorů jako článek kontinuity a diskontinuity

3.3 Současná generace seniorů a historie

3.4 Životní pole sociálního vlákna a jeho dynamika

Byt, dům, bydlení ve stáří

3.5 Vzdělávání v generačních souvislostech

Závěry

4. Demografický vývoj a jeho dopad na stárnutí společnosti

4.1 Příčiny změn v porodnosti

4.2 Příčiny prodlužování střední délky života

4.3 Věk odchodu do důchodu a důchod

5. Životní styl seniorů

5.1 Sociální pole a aktivity seniorů

5.2 Časový rozpočet a aktivity seniorů

5.3 Rodina a životní styl seniorů

6. Současná generace seniorů

6.1 Generační rozhraní gramotné kultury a kyberkultury

Propast generací, mezník věků

Senioři, počítač a internet

6.2 Práce, zaměstnání, ekonomika

Přednosti pracujících seniorů

Pracovní vlastnosti generací

6.3 Socioekonomická a zdravotní situace seniorů

Zdravotní situace

Příjmy a ekonomická situace seniorů

6.4 Hodnoty, spiritualita, světový názor

7. Společnost, stát, senior

7.1 Hodnocení české společnosti a civilizace

7.2 Připravenost na stárnutí společnosti

7.3 Význam a funkce stáří a seniorů ve vědomí společnosti

Ekonomická oblast

Společenské funkce

Filozoficko-antropologická funkce stáří

Negativní limity stáří

Senior a společnost

Závěry

Rozhovory

Ilja Hurník

Rozhovor s Iljou Hurníkem

Jarmila Skalková

Rozhovor s prof. PhDr. Jarmilou Skalkovou, DrSc.

Miroslav Polreich

Rozhovor s Miroslavem Polreichem

Romana Křenková: Zvukomalebné jméno smrti

Charakteristika výzkumů a studií - realizovaných v rámci

projektu MŠMT ČR

Klíčová slova

Seznam grafů a tabulek

Seznam tabulek

Seznam grafů

Anotace

Annotation

Key words

Content

Literatura

Rejstřík věcný

Rejstřík jmenný

Chcete se na něco zeptat?