Souběh funkcí manažerů v pracovním poměru a současně členů statutárních orgánů obchodních korporací • po rozsudku velkého senátu Nejvyššího soudu

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, pracovníky BOZP a všechny zájemce o tuto problematiku

Lektoři budou přednášet společně po celou dobu konání semináře

Program semináře:

Řešení právního postavení vedoucích zaměstnanců obchodních korporací, kteří jsou současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní korporace, představuje dlouhodobě spornou právní otázku, na kterou nejsou dávány jednoznačné odpovědi (problém tzv. souběhu funkcí). Z podnětu Ústavního soudu se Nejvyšší soud opětovně zamyslel nad svojí judikaturou, která tzv. souběh funkcí nepřipouštěla a přijal průlomový rozsudek velkého senátu sp. zn. 31 Cdo 4831/2017. Účelem přednášky je podat návod praxi, jak využít závěry rozsudku Nejvyššího soudu pro smluvní úpravu vztahu „statutářů“ k obchodní korporaci tak, aby přinášela pro obě strany právní jistotu, jak budou řešeny jednotlivé aspekty jejich vztahu.

 • vývoj legislativy a judikatury k možnosti souběhu funkcí, např. jednatel a ředitel v pracovním poměru či člen nebo předseda představenstva a generální ředitel v pracovním poměru
 • poslední průlomový rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 4831/2017
 • jakým způsobem lze vztáhnout ustanovení zákoníku práce na statutáry • která ustanovení lze či nelze na ně vztáhnout • význam tohoto řešení pro uvedené osoby
 • u kterých manažerských pozic lze využít pracovní poměr v plném rozsahu
 • specifika odměňování • sociální a zdravotní pojištění
 • náhrady výdajů, používání služebních aut k soukromým účelům
 • náhrada škody způsobené statutářem obchodní korporaci
 • konkurenční doložky?
 • odškodnění (pracovních?) úrazů statutářů a zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů
 • dopad pracovnělékařských prohlídek
 • diskuze a odpovědi na dotazy

 


Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. září 2018, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 15306
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat