Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (7., aktualizované a rozšířené vydání)

Autor: Kolektiv autorů

 • Kód produktu: 65229
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 244
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7478-007-3
 • Datum vydání: březen 2013
 • Běžná cena s DPH: 301 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 271 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji
V souladu s právem Evropského společenství je v České republice upravena problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zákoníku práce (zejména části páté), v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích nařízeních vlády k těmto dvěma zákonům vydaných.

Přetrvávají vyhlášky vydané v minulosti Českým úřadem bezpečnosti práce, resp. ve spolupráci s Českým báňským úřadem.

Pro problematiku hygieny práce jsou v publikaci uvedena tři základní nařízení vlády; u nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů (včetně novelizace provedené nařízením vlády č. 9/2013 Sb.), je publikováno znění důležitých příloh; u nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je vloženo znění všech čtyř příloh.

Čtenáři ocení provedení aktualizace předpisů uvedených pod čarou (provedeno tučně kurzívou). Opravy a doplnění předpisů je provedeno k datu 1. února 2013. U problematiky vyhrazených technických zařízení jsou v závěru kapitoly II. zařazeny tabulky vyjadřující rozdělení kompetencí mezi inspekcí práce a Technickou inspekcí ČR.

Chcete se na něco zeptat?