Správné využití informací z účetních výkazů pro hodnocení finančního zdraví firmy - finanční analýza • praktická doporučení a všechny vzájemné souvislosti

Určeno pro: majitele firem, kterým záleží na ekonomické stránce svého podnikání, manažery, kteří vyhodnocují informace o finanční situaci firmy, její výkonnosti a finanční pozici, obchodníky, personalisty a další neekonomy, kteří chtějí umět číst v účetních výkazech a zvýšit tak svůj přínos pro firmu

Naučíme vás orientovat se v účetních výkazech. Dozvíte se, co o firmě vypovídá rozvaha a výsledovka. Porozumíte principům účetnictví a budete umět s účetními informacemi pracovat z pozice manažera či majitele firmy. Na školení si projdeme z praktické stránky rozbor finančního zdraví firmy a vysvětlíme si všechny podstatné souvislosti. Přínos: Na praktické ukázce rozboru účetních výkazů reálné firmy poznáte, co je pro podnikatele podstatné v rozvaze a výsledovce. Dozvíte se, jak vyhodnotit finanční pozici vaší firmy i firem vašich stávajících či potenciálních obchodních partnerů. Získáte více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními. Všechny nezbytné účetní pojmy si vysvětlíme, aby ze školení dokázali těžit i neekonomové. Účastníci získají jako bonus bezplatný vstup do aplikace, která umožní využít poznatků ze školení na datech své firmy.
 • rozvaha • o čem vypovídá, co z ní můžete vyčíst
 • důležité účetní kategorie a jejich vztah • pohledávky, závazky, majetek, dluhy
 • výkaz zisků a ztrát • co je podstatné ve výsledovce
 • náklady, výnosy a zisková marže • jejich sledování a vzájemné souvislosti
 • peníze • jak účetnictví eviduje peněžní toky
 • finanční zdraví • ekonomické ukazatele vyhodnocující základní znaky dobré finanční situace firmy
 • bylo by vhodné, aby účastníci semináře měli k dispozici kalkulačky, nezapomeňte prosím si je vzít s sebou !!!
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. září 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16791
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat