Srážky ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce 2018

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a osoby zabývající se problematikou exekucí

Cíl: seminář je zaměřen na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Seznámí vás se současnou právní úpravou v dané problematice pro rok 2018, a to nejen formou podrobného výkladu, ale především pomocí názorných příkladů provádění srážek.

Program semináře:

 • právní předpisy související s problematikou srážek pro rok 2018
 • v jakých případech se sráží ze mzdy, platu, nebo odměny
 • srážky ve smyslu Zákoníku práce
 • co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance • co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance
 • pojem výkon rozhodnutí • exekuce • srážka ze mzdy nad rámec Zákoníku práce • evidence o prováděných srážkách
 • dohody o srážkách ze mzdy, platu
 • dohody o srážkách ze mzdy podle Zákoníku práce – penzijní připojištění, soukromé životní pojištění a další srážky po dohodě zaměstnavatel zaměstnanec
 • srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli
 • dohoda o srážkách ze mzdy ve smyslu Občanského zákoníku • dobrovolná platba výživného v roce 2018 • vzory • postupy
 • okruh příjmů, ze kterých se provádí srážky
 • mzda, plat, odměna či jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci • souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele
 • způsob provádění srážek • daňové bonusy • roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – přeplatky a doplatky na daňových bonusech • odstupné a nezabavitelná částka • odchodné
 • příjmy podle Zákoníku práce - § 145 • příjmy podle OSŘ - § 299 v roce 2018
 • pořadí srážek ze mzdy • přednostní a nepřednostní pohledávky
 • postup řazení jednotlivých právních titulů – občanský soudní řád přednostní pohledávky • jednotlivé právní tituly rozhodnutí soudních a správních orgánů - § 279 OSŘ
 • postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah
 • životní a existenční minimum • zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek
 • specifické případové studie • určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek • zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek • souběh příjmů od více plátců
 • specifika při posuzování srážek při výkonu rozhodnutí • soudní, správní výkon rozhodnutí • exekuční příkaz a jeho obsah • součinnost plátce mzdy povinného a exekutora • podávání informací
 • nařízení exekuce • doručování, datové schránky, právní tituly, právní moc - vykonatelnost
 • změna plátců mzdy • povinnosti plátce mzdy, zápočtový list, informační povinnost ve smyslu Občanského soudního řádu – soud, další orgány
 • souběžné příjmy a postupy při provádění srážek
 • srážky při oddlužení , tzv. osobní bankrot, povinnosti zaměstnavatele
 • srážky z jiných příjmů • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů a následná výplata nemocenského
 • postupy zaměstnavatele vůči místně příslušné správě sociálního zabezpečení jako plátci jiného příjmu (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství)
 • zákon o exekutorech • povinnosti exekutorů vůči zaměstnavatelům • insolvence zaměstnance • postupy při provádění srážek v insolvenčním řízení a po jeho skončení
 • archivace a likvidace dokladů a dokumentů týkající se provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny • směrnice EU o ochraně a zpracování dat od 25.5.2018.
 • praktické příklady • případové studie • doporučené postupy • vzory
 • vnitřní firemní předpisy týkající se postupu při provádění srážek
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. září 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15299
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat