Srážky ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce 2019

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a osoby zabývající se problematikou exekucí

Cíl semináře : seminář je zaměřen na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Na tomto semináři se posluchači seznámí se současnou právní úpravou v dané problematice, pro rok 2019, a to nejen formou podrobného výkladu, ale především pomocí názorných příkladů provádění srážek a to podle poslední legislativy.

Program semináře:

právní předpisy související s problematikou srážek pro rok 2019

v jakých případech se sráží ze mzdy, platu, nebo odměny

 • srážky ve smyslu Zákoníku práce
 • co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance, co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance
 • pojem výkon rozhodnutí – exekuce
 • srážka ze mzdy nad rámec Zákoníku práce
 • evidence o prováděných srážkách, archivace

dohody o srážkách ze mzdy, platu

 • dohody o srážkách ze mzdy podle Zákoníku práce – penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, a další srážky po dohodě zaměstnavatel zaměstnanec
 • srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli
 • dohoda o srážkách ze mzdy ve smyslu Občanského zákoníku – dobrovolná platba výživného v roce 2019 • vzory, postupy

okruh příjmů, ze kterých se provádí srážky

 • mzda, plat, odměna či jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci
 • souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele
 • způsob provádění srážek
 • daňové bonusy, roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – přeplatky a doplatky na daňových bonusech, odstupné, odchodné
 • příjmy podle Zákoníku práce - § 145, příjmy podle OSŘ - § 299 v roce 2019

pořadí srážek ze mzdy – přednostní a nepřednostní pohledávky

 • postup řazení jednotlivých právních titulů – občanský soudní řád přednostní pohledávky
 • jednotlivé právní tituly rozhodnutí soudních a správních orgánů - § 279 OSŘ

postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah

 • životní a existenční minimum, zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek, nezabavitelná částka na povinného a další nezabavitelná částka na vyživované osoby v roce 2019 (rodinné příslušníky povinného) ve smyslu Nového občanského zákoníku
 • specifické případové studie • určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek, zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek, souběh příjmů od více plátců

specifika při posuzování srážek při výkonu rozhodnutí – soudní, správní výkon rozhodnutí, exekuční příkaz a jeho obsah, součinnost plátce mzdy povinného a exekutora – podávání informací

 • nařízení exekuce – doručování, datové schránky, právní tituly, právní moc - vykonatelnost
 • změna plátců mzdy – povinnosti plátce mzdy, zápočtový list, informační povinnost ve smyslu Občanského soudního řádu – soud, další orgány
 • souběžné příjmy a postupy při provádění srážek
 • srážky při oddlužení – nově od roku 2019 , tzv. osobní bankrot, povinnosti zaměstnavatele, srážky z jiných příjmů – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů a následná výplata nemocenského, postupy zaměstnavatele vůči místně příslušné správě sociálního zabezpečení jako plátci jiného příjmu (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství), zákon o exekutorech – povinnosti exekutorů vůči zaměstnavatelům, insolvence zaměstnance, postupy při provádění srážek v insolvenčním řízení a po jeho skončení
 • možné sankce za chybný postup plátce – zaměstnavatele povinného – zaměstnance

praktické příklady – případové studie, doporučené postupy a vzory

 • vnitřní firemní předpisy týkající se postupu při provádění srážek

diskuse a odpovědi na otázky

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. března 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15487
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat