Srovnání českého a slovenského zákoníku práce • zásadní rozdíly a upozornění na problémové oblasti

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM

 • Program semináře:
 • srovnání českého a slovenského zákoníku práce • určen především těm vedoucím pracovníkům, personalistům a mzdovým účetním, kteří zodpovídají za pracovněprávní vztahy a odměňování v obou těchto zemích
 • seznámení s klíčovými rozdíly v právních úpravách a upozornění na hlavní problémové oblasti
 • základními okruhy semináře jsou:
 • zaměstnavatel a zaměstnanec • pracovněprávní vztahy
 • pracovní poměr • pracovní smlouva, jmenování • pracovní poměr na dobu určitou • změny pracovního poměru • skončení pracovního poměru • dohoda o skončení pracovního poměru • výpověď z pracovního poměru • okamžité zrušení pracovního poměru • odstupné a odchodné
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr • dohoda o provedení práce • dohoda o pracovní činnosti • dohoda o brigádnické práci studentů
 • pracovní doba a doba odpočinku • rozsah pracovní doby • dělené pracovní místo • rozvržení pracovní doby • doby odpočinku
 • odměňování za práci • za stejnou práci stejná odměna • minimální a zaručená mzda • sjednání, stanovení a určení mzdy • příplatky ke mzdě
 • cestovní náhrady
 • překážky v práci • důležité osobní překážky v práci • překážky v práci z důvodu obecného zájmu • překážky v práci na straně zaměstnavatele
 • dovolená
 • péče o zaměstnance • pracovní podmínky zaměstnanců • odborný rozvoj zaměstnanců • pracovní podmínky zvláštních kategorií zaměstnanců
 • náhrada škody • povinnost zaměstnance nahradit škodu • povinnost zaměstnavatele nahradit škodu
 • společná ustanovení • povinnosti zaměstnanců • agenturní zaměstnávání • potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek • práce z domova • doručování písemností
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. října 2018, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 16924
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat