Srovnání českého a slovenského zákoníku práce • zásadní rozdíly a upozornění na problémové oblasti

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM

 • Program semináře:
 • srovnání českého a slovenského zákoníku práce • určen především těm vedoucím pracovníkům, personalistům a mzdovým účetním, kteří zodpovídají za pracovněprávní vztahy a odměňování v obou těchto zemích
 • seznámení s klíčovými rozdíly v právních úpravách a upozornění na hlavní problémové oblasti
 • základními okruhy semináře jsou:
 • zaměstnavatel a zaměstnanec • pracovněprávní vztahy
 • pracovní poměr • pracovní smlouva, jmenování • pracovní poměr na dobu určitou • změny pracovního poměru • skončení pracovního poměru • dohoda o skončení pracovního poměru • výpověď z pracovního poměru • okamžité zrušení pracovního poměru • odstupné a odchodné
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr • dohoda o provedení práce • dohoda o pracovní činnosti • dohoda o brigádnické práci studentů
 • pracovní doba a doba odpočinku • rozsah pracovní doby • dělené pracovní místo • rozvržení pracovní doby • doby odpočinku
 • odměňování za práci • za stejnou práci stejná odměna • minimální a zaručená mzda • sjednání, stanovení a určení mzdy • příplatky ke mzdě
 • cestovní náhrady
 • překážky v práci • důležité osobní překážky v práci • překážky v práci z důvodu obecného zájmu • překážky v práci na straně zaměstnavatele
 • dovolená
 • péče o zaměstnance • pracovní podmínky zaměstnanců • odborný rozvoj zaměstnanců • pracovní podmínky zvláštních kategorií zaměstnanců
 • náhrada škody • povinnost zaměstnance nahradit škodu • povinnost zaměstnavatele nahradit škodu
 • společná ustanovení • povinnosti zaměstnanců • agenturní zaměstnávání • potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek • práce z domova • doručování písemností
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Brno - Hotel AVANTI Odkaz na mapu
 • Datum konání: 12. prosince 2018, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 16926
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat