Srovnání českého a slovenského zákoníku práce

Určen pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní

Cíl: seminář je zaměřen na srovnání českého a slovenského zákoníku práce a je tak určen především těm vedoucím pracovníkům, personalistům a mzdovým účetním, kteří zodpovídají za pracovněprávní vztahy a odměňování v obou těchto zemích, smyslem a účelem semináře je seznámit účastníky s klíčovými rozdíly v právních úpravách a upozornit na hlavní problémové oblasti

Program semináře:

 • zaměstnavatel a zaměstnanec, pracovněprávní vztahy

pracovní poměr

 • pracovní smlouva, jmenování
 • pracovní poměr na dobu určitou
 • změny pracovního poměru
 • skončení pracovního poměru
 • dohoda o skončení pracovního poměru
 • výpověď z pracovního poměru
 • okamžité zrušení pracovního poměru
 • odstupné a odchodné

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • dohoda o provedení práce
 • dohoda o pracovní činnosti
 • dohoda o brigádnické práci studentů

pracovní doba a doba odpočinku

 • rozsah pracovní doby
 • dělené pracovní místo
 • rozvržení pracovní doby
 • doby odpočinku

odměňování za práci

 • za stejnou práci stejná odměna
 • minimální a zaručená mzda
 • sjednání, stanovení a určení mzdy
 • příplatky ke mzdě

cestovní náhrady

překážky v práci

 • důležité osobní překážky v práci
 • překážky v práci z důvodu obecného zájmu
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele

dovolená

péče o zaměstnance

 • pracovní podmínky zaměstnanců
 • odborný rozvoj zaměstnanců
 • pracovní podmínky zvláštních kategorií zaměstnanců

náhrada škody

 • povinnost zaměstnance nahradit škodu
 • povinnost zaměstnavatele nahradit škodu

společná ustanovení

 • povinnosti zaměstnanců
 • agenturní zaměstnávání
 • potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek
 • práce z domova
 • doručování písemností
 • diskuze • odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. října 2018, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 15329
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat