Stavební zákon - Komentář (3. vyd.)

Autor: Machačková a kolektiv

  • Kód produktu: 11286
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 1216
  • Vazba: váz., 14,5x23 cm
  • ISBN: 978-80-7400-558-9
  • Datum vydání: červenec 2018
  • Vaše cena s DPH: 1 751 Kč
ks
    V prodeji

Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, především pak na zcela nové postupy a instituty, které byly nově zavedeny. Významné procesní změny, které jsou novelou dotčeny, se týkají územního a stavebního řízení, územního/společného řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a kolaudačního řízení. Novelou byly zpřesněny procesy při pořizování a vydání územně-plánovací dokumentace, atp. Komentář napsaný srozumitelnou formou shromažďuje nejdůležitější poznatky a zkušenosti z aplikační praxe, vhodně je využita a doplněna judikatura, i odborná literatura týkající se oblasti stavebního práva.

Chcete se na něco zeptat?