Terapie zaměřená na člověka - Pro využití v praxi

Autor: Dave Mearns, Brian Thorne

 • Kód produktu: 89312
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 184
 • Vazba: brož.,
 • ISBN: 978-80-247-3881-9
 • Datum vydání: leden 2013
 • Běžná cena s DPH: 89 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -9 Kč
 • Vaše cena s DPH: 80 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Třetí vydání úspěšné publikace, které v českém překladu vychází pod názvem Terapie zaměřená na člověka, zachovává přesvědčivý a srozumitelný styl předchozích vydání a podněcuje k hlubokým úvahám nad klíčovými otázkami, jež se týkají nejen přístupu zaměřeného na člověka, ale celé oblasti poradenství a psychoterapie. Přehledně vysvětluje budoucím a začínajícím terapeutům principy přístupu zaměřeného na člověka, avšak mnoho zajímavého nabízí i zkušeným praktikům a odborníkům. Věnuje se například „vztahové hloubce“ – významné novince v terapii a poradenství. Obsahuje též rozšířené pojednání o využití terapeutova Já, aktuální kazuistiky, v dodatcích odpovědi autorů na často kladené otázky a další doporučenou literaturu.OBSAH:Poděkování

Předmluva ke třetímu vydání

Úvod

1. Přístup zaměřený na člověka: aktuální zhodnocení a základní teorie

Dnešní duch doby

Sebepojetí

Podmínky ocenění

Organismický hodnotící proces

Centrum hodnocení

Vytváření podmínek růstu

2. Nejnovější změny v teorii přístupu zaměřeného na člověka

Aktualizační proces

Ego-syntonický proces

Teze 1–4

Obtížný proces

Dialogy Já

Teze 5–8

Moderní pojetí na člověka zaměřeného terapeutického procesu

3. Jak terapeut využívá sám sebe

Tvrdá kázeň

Terapeutův postoj k sobě samému

Naslouchání sobě samému

Sebepřijetí

Rozvoj empatie

Učit se být opravdový

„Zdravý vztah“ mezi terapeutem a klientem

Jedinečné Já terapeuta

Riziko jedinečného Já

Měnící se Já terapeuta

Zážitek vztahové hloubky

4. Empatie

Škála empatie

Příklad

Empatie a centrum hodnocení

Proč a jak je empatie v terapii důležitá?

Focusing na „okraji uvědomění“

Není nutné rozumět

Uvolňování naší empatické citlivosti

Co empatii blokuje

Problém s teorií

Potřeby a obavy terapeuta

Empatie s různými částmi klienta

5. Bezpodmínečné pozitivní přijetí

Proč je bezpodmínečné pozitivní přijetí důležité?

Někteří sebeochraňující klienti

Osobní jazyky

Ale co mám dělat, když jednoduše neakceptuji svého klienta?

Dokáže klient přijmout mé přijetí?

Zaostření na srdečnost

Zaostření na podmínečnost

Bezpodmínečné pozitivní přijetí neznamená „být milý“

6. Kongruence

Proč je kongruence důležitá?

Rezonance

Seberezonance

Empatická rezonance

Osobní rezonance

Metakomunikace

Inkongruence

Vodítka pro kongruenci

Jak může terapeut rozvíjet svou kongruenci?

Rozvinutí našeho zážitku lidskosti

Rozšiřování Já, které používáme v terapeutické místnosti

Tři podmínky v propojení

7. „Počáteční fáze“

Mocenská hra

Klient přichází se svými očekáváními

První momenty

Vytvoření důvěry

„Masky a klíče“

Konec začátku

Pravidla a kontrakt

Otázka peněz

Shrnutí

Kazuistika (1. část)

Úvod

Kontext

První setkání

Druhé setkání

8. „Prostřední fáze“

Kazuistika (2. část)

Druhé setkání (pokračování)

Třetí setkání

Čtvrté setkání

Páté setkání

Šesté setkání

Sedmé, osmé a deváté setkání

Desáté setkání

Jedenácté až čtrnácté setkání

„Prostřední fáze“ – přehled

Rozvíjení terapeutického vztahu

Klientův proces

Terapeutův proces

9. „Konečná fáze“

Kazuistika (3. část)

Jedenácté až čtrnácté setkání (pokračování)

Patnácté setkání

Šestnácté a sedmnácté setkání

Dodatek

Konec terapeutického procesu

Konec, který terapeut považuje za předčasný

Příprava na ukončení

Po skončení

Dodatek

Otázky a odpovědi

Literatura

Jmenný rejstřík

Věcný rejstřík

Chcete se na něco zeptat?