Účetní minimum pro "neúčetní" • základní znalosti z oblasti daní a účetnictví

Určeno pro: sekretářky, asistentky, administrativní pracovníky a všechny zájemce o tuto problematiku

Cíl: i pracovníci, kteří nejsou účetní, by měli mít základní znalosti z oblasti účetnictví a daní. Velmi často vedou pokladnu, zpracovávají cestovní příkazy, přijímají a vystavují faktury a další podklady pro účetnictví. Na semináři se naučí, jaké musí mít konkrétní doklady náležitosti a jak s nimi nakládat, aby do účtárny přicházely jen doklady bez chyb.

Program:

 • seznámení s platnou legislativou pro účetnictví a daně
 • přehled daní • jaké daně existují a jaké jsou pro administrativní pracovníky důležité
 • co musí obsahovat účetní doklad z hlediska zákona o účetnictví
 • co musí obsahovat daňový doklad podle zákona o dani z přidané hodnoty a jaké jsou nutné údaje pro účtárnu z pohledu kontrolního hlášení k DPH
 • oběh dokladů ve firmě • interní účetní předpisy
 • archivace • jak dlouho a co je potřeba archivovat
 • vedení pokladny • ceniny • pokladní kniha
 • valutové poklady • jaký používat kurs
 • cestovní příkazy a jejich vyúčtování • platné sazby stravného • ceny PHM a základní náhrady • kde to najdu
 • fakturace • náležitosti faktur • základní informace o DPH • elektronické daňové doklady a jejich zasílání • splatnost
 • příprava podkladů pro zpracování finančního účetnictví
 • diskuze • řešení konkrétních dotazů z oblasti

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. října 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15319
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat