Účetní závěrka 2017 pro podnikatele

Určeno pro: všechny účetní, kteří budou sestavovat účetní závěrku, pro obchodní společnosti a fyzické osoby vedoucí podvojné účetnictví

 • uzávěrkové účetní operace
 • kurzové rozdíly na konci roku
 • opravné položky k pohledávkám a dalšímu majetku
 • tvorba rezerv
 • inventarizace
 • zaúčtování daně
 • odložený daňový závazek a pohledávka
 • naplnění výkazů v závislosti na velikosti účetní jednotky
 • sestavení přílohy k účetní závěrce
 • povinnosti auditu a zveřejnění
 • výroční zpráva a další povinné dokumenty
 • diskuze a odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 2. února 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 13950
Cena: 2 390 Kč Objednat