Účetní závěrka, Základ daně, Finanční analýza podnikatelských subjektů roku 2016

Autor: Ivana Pilařová, Ing. Jana Pilátová

 • Kód produktu: 75309
 • Nakladatelství: 1. Vox
 • Počet stran: 192
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-87480-50-2
 • Datum vydání: září 2016
 • Běžná cena s DPH: 245 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: 24 Kč
 • Vaše cena s DPH: 221 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

8. aktualizované a rozšířené vydání 


Odborná publikace je určena účetním, ekonomům, poradcům, ale i majitelům společností, kteří dávají přednost komplexnímu pojetí tématu před detailním rozborem jednotlivých dílčích částí. Předností publikace je především její AKTUÁLNOST a PRAKTICKÉ ZAMĚŘENÍ, teoretické pasáže jsou omezeny na nezbytné minimum a neobsahují zbytečné citace zákonů.


Celá práce je rozdělena do čtyř kapitol:

Operace předcházející uzavření účetních knih,

Účetní závěrka podnikatelů,

Základ daně,

Finanční analýza.


Čtenáři jsou v ucelených kapitolách na řadě praktických příkladů seznamováni s účtováním výsledků inventarizace, odpisů, rezerv, dohadných položek, splatné a odložené daňové povinnosti, stejně tak i s novou strukturou a obsahem účetní závěrky podle jednotlivých kategorií účetních jednotek.

Samostatná kapitola je věnována základu daně, především podrobnému rozboru položek, které základ daně zvyšují a které ho snižují, a to ve vazbě na jednotlivé řádky daňového přiznání daně z příjmů právnických osob. Čtenáři zde najdou i řešení aktuálních daňových problémů roku 2016 jak na základě novelizace zákona, tak i z pohledu Pokynu D – 22. Pozornost je věnována i odčitatelným položkám od základu daně, zejména podmínkám odpočtu daňové ztráty, samostatnému základu daně a slevám na dani. Kapitolu uzavírá část věnovaná zákonu o evidenci tržeb.


Poslední kapitola je věnována finanční analýze, budete seznámeni s ukazateli platební schopnosti, rentability, finanční stability, aktivity, a to s přímými dopady do praxe.

Chcete se na něco zeptat?