Účetnictví a daně u příspěvkových organizací • praktické účetní problémy v souvislých příkladech

Určeno pro: ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům a jejich zřizovatelům

Seminář je zaměřen na praktické účetní problémy, se kterými se ve své praxi setkávají příspěvkové organizace. Vybrány byly okruhy, které při aplikaci v praxi mohou příspěvkovým organizacím činit potíže. Předmětem semináře bude:
  • účtování na účtech krátkodobých závazků a pohledávek
  • účtování o pořízení a prodeji majetku, včetně tvorby fondů a přecenění reálnou hodnotou
  • účtování o kurzových rozdílech
  • vykazování slev poskytnutých dodavateli při nákupu zboží a služeb
  • účtování o přijatých finančních a věcných darech
  • diskuze • odpovědi na dotazy účastníků
  • Jednotlivé problémy budou prezentovány na souvislých příkladech s odkazy na konkrétní ustanovení účetní legislativy, zejména vyhlášky č. 410/2009 Sb., a Českých účetních standardů.

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 17. září 2018, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 16797
  • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat