Účtová osnova, České účetní standardy – postupy účtování pro podnikatele 2017

Autor: Ing. Jana Pilátová

 • Kód produktu: 5705
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: 408
 • Vazba: brožovaná
 • ISBN: 978-80-7554-066-9
 • Datum vydání: únor 2017
 • Běžná cena s DPH: 389 Kč
 • Sleva: 50%
 • Ušetříte: 194 Kč
 • Vaše cena s DPH: 195 Kč
ks
  Sleva
  Zboží v akci
  V prodeji

Publikace obsahuje aktuální úplné znění právních předpisů platných od 1. 1. 2017 v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a zákon o účetnictví.

Úplné aktuální znění právních předpisů, komentář, příklady

Jednotlivé účetní předpisy jsou doplněny komentářem k novinkám, praktickými příklady, účetními souvztažnostmi a upozorněními, na co si dát v praxi pozor. Kniha je obohacena o přehledné tabulky, ve kterých se čtenář rychle zorientuje, dále o minimální zákonem stanovené povinnosti, jež mají jednotlivé kategorie účetních jednotek, tematicky zpracované účetní souvztažnosti pro účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, krátkodobém finančním majetku, pohledávkách, závazcích, složkách vlastního kapitálu, nákladech a výnosech a také o informaci, kdy vzniká povinnost ověření účetní závěrky auditorem podle nově nastavených podmínek. Pozornost bude věnována rovněž problematice podrozvahových účtů. V této publikaci naleznete také upozornění, kterým oblastem je třeba věnovat pozornost při tvorbě či aktualizaci vnitřních předpisů (vnitropodnikových směrnic).

Aktuální legislativní stav

Problematika bude v této publikaci zpracována podle právního stavu k 1. 1. 2017, tedy včetně projednávané novely zákona o účetnictví.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?