Umění přesvědčivé komunikace - jak ovlivnit názory, postoje a činy druhých (3., rozšířené vyd.)

Autor: James Borg

 • Kód produktu: 89458
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4821-4
 • Datum vydání: září 2013
 • Běžná cena s DPH: 349 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -35 Kč
 • Vaše cena s DPH: 314 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

V této velmi praktické a čtivé knížce najdete špičková pravidla, rady a příklady, jak krok za krokem výrazně zlepšit své přesvědčovací schopnosti, jak v každé situaci najít správná slova, jak rozumět řeči těla ostatních a působit na druhé svou neverbální komunikací, jak přesvědčivě jednat po telefonu a úspěšně vyjednávat, jak komunikovat s různými typy lidí včetně těch problematických či co dělat, když se přesvědčování nedaří. Na řadě konkrétních příkladů si ověříte, že předkládané rady a tipy budou v praxi skutečně pracovat ve váš prospěch a pomohou vám dosáhnout vašich cílů. Umění komunikovat a jednat přesvědčivě je bezpochyby důležité pro každého, kdo potřebuje přesvědčit ostatní o svých názorech, záměrech, cílech – ať už v pracovním nebo osobním životě. To znamená prakticky pro všechny.OBSAH:Předmluva 9

Poděkování 10

Úvod 11

Kapitola 1 Síla přesvědčivosti 17

Aristoteles a umění přesvědčivosti 18

Empatie 21

Upřímnost 22

Kapitola 2 Umění naslouchat 25

Mozek si neustále "mele svou" 28

Já tě přece slyším 29

Myslíme mnohem rychleji, než mluvíme 30

Nepřerušujte druhého 31

Nedokončujte věty druhých 32

Nemluvte, když mluví druhý 33

Neraďte moc brzy 34

Parafrázování 35

Kapitola 3 Prosím pozor 39

Potíže s udržením pozornosti 42

Křivka pozornosti 45

Nesouhlas posluchače 46

Vizuální rušivé prvky 47

Neustálé vyrušování 48

Jak si získat ještě větší pozornost 50

Změňte "zasedací pořádek" 50

Pozor na "výpadky" 51

Řekněte, co chcete říct 52

Kapitola 4 Řeč těla 55

Proč je neverbální komunikace důležitá 58

Parajazyk 60

Rozporná sdělení a "vyšší číslo" 61

Jestliže je život karetní hra... 62

Jak pomocí empatie porozumět řeči těla 64

Svět oplácí úsměv úsměvem 66

Řeč těla v praxi 66

Oční kontakt 66

Využívání gest 67

Proč se vyhýbat negativním neverbálním signálům 70

Zkřížené paže 70

Jak sedíme 72

Další formy řeči těla 73

Prostorové vztahy 73

Kapitola 5 Kouzla paměti 79

"Jako by to bylo včera..." 80

Senzorická paměť 81

Krátkodobá paměť 81

Dlouhodobá paměť 82

Kódování 83

Jak si zapamatovat jména 84

Zájem vždy potěší 86

Vytváření asociací 87

Představování 88

Pravidlo č. 1: Soustřeďte se na jméno 90

Pravidlo č. 2: Přiřaďte jméno ke správnému obličeji 91

Mnemotechnika 92

Proč jsou jména důležitá 93

Trumf v podobě vizitky 93

Plané sliby a jalové řeči 94

Jak si zapamatovat čísla 97

Jak si zapamatovat telefonní čísla 98

Paměť a pozornost 99

Kapitola 6 Slova v našich službách 103

Uvážlivý výběr slov 107

Dvakrát měř, jednou řež 107

Nejprve myslet a až pak mluvit - ne naopak 109

Otázky a zase otázky 111

Pozor na slůvko "proč" 112

Negativita ve 2. osobě 113

Přesvědčivost díky otevřené komunikaci 114

Rezolutní tvrzení 114

Generalizace 116

Nátlak 117

Žonglování se slovíčky 118

Když spolu hovoří muž a žena 121

Kapitola 7 Telefonní telepatie 127

Na začátku zazvonil telefon... 128

Kultivovaná komunikace po telefonu 130

Hlasu může pomoci tělo 132

Výběr vhodného přístupu 133

Pracovní hovory 134

První kontakt 136

Přesvědčení klíčové osoby 138

Sjednání schůzky 139

Na druhém konci linky 142

Načasování 144

Když druhý není sám 145

Jak se při telefonování představit 149

Sjednávání schůzek 150

Méně je více 151

Telefonní telepatie v praxi 153

Kapitola 8 Spokojenost na obou stranách 157

Logika, nebo emoce? 159

Psychologie vyjednávání 161

Vyjednávání o zájmech a potřebách 164

Nechci problémy, chci řešení 165

Další vyjednávací techniky 166

Tipy, jak se stát lepším vyjednavačem 168

Prostředí 169

Kam si sednout 170

Co je třeba mít na paměti 171

Ústupky 172

Plán hry 173

Uzavření dohody 174

Vyjednávání v praxi 175

První jednání 175

Druhé jednání 178

Třetí jednání 181

Kapitola 9 "Problematičtí" jedinci (a jejich chování) 189

Očekávání 190

Zastávané role a jejich vymezení 191

Změna vlastního přístupu 191

Otáleč 193

Vztekloun 194

Zkostnatělec 195

Namyšlenec 197

Tlučhuba 198

Nepřítel 199

Otrava 200

Extrémní extrovert 201

Kapitola 10 Spektrum osobnosti 205

Jak určit, k jakému typu lidé patří, a jak s nimi jednat 207

Introverze a extroverze 207

Charakteristika extrovertů 210

Charakteristika introvertů 210

Vnímání a intuice 210

Myšlení a cítění 211

Jak si různé typy získat na svou stranu 213

S jakými typy se běžně setkáme 216

Zbrkloun: "Tak ať se moc nezdržujeme - kolik?" 216

Útočník: "Co z toho budu mít?" 218

Puntičkář 220

Pohodář: "Fajn, tak se sejdeme" 222

Rádobypřítel: "Já tě jednou dostanu" 223

A jak jste na tom vy? 225

Žvanil 225

Uspávač hadů 226

Lichotník 227

Asertivec: "Mluvit se mnou je ve vašem zájmu." 229

Dodatek: odpovědi na kvízové otázky 233

Výsledky: váš kvocient přesvědčivosti (PQ) 235

Doslov 236

Chcete se na něco zeptat?