Uplatňování DPH 2018 • problémové oblasti • změny v DPH od 1. 1. 2019

Určeno pro: účetní a ekonomické pracovníky, pro všechny plátce DPH, kteří řeší uvedenou problematiku

 • Obsah: Seminář je zaměřen na problémové v oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře včetně upozornění na změny v oblasti DPH, jejichž účinnost je navrhována od 1. 1. 2019.
 • Aktuální informace • aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU • vybrané informace a výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR • upozornění na změny v roce 2019
 • Vymezení základních pojmů • změny pro rok 2019 a jejich dopady na praktickou aplikaci DPH
 • Sazby daně • aktuální problémy týkající se sazeb DPH • změny v oblasti sazeb daně v roce 2019
 • Místo plnění • praktické příklady • upozornění na změny v roce 2019 u vybraných služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani
 • Vznik povinnosti přiznat daň a DUZP • změny pro rok 2019, specifická pravidla u platebních poukazů
 • Základ daně a oprava základu daně • praktický postup • rozšíření možnosti oprav v roce 2019
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku • příklady z praxe • upozornění na časté chyby • změny v roce 2019
 • Dodání a nájem nemovitých věcí v roce 2018 • podmínky pro uplatnění osvobození od daně • upozornění na změny v roce 2019
 • Kontrolní hlášení (KH) • zkušenosti z praxe • specifické typy daňových dokladů a jejich uvádění v KH (souhrnný daňový doklad, splátkový a platební kalendář, opravný daňový doklady) • časté chyby a možnosti jejich řešení • sankce za porušení povinností spojených s KH
 • Správa DPH • praktické problémy v oblasti správy DPH • praktická aplikace pravidel u společně podnikajících osob (společnost, dříve sdružení) • změny v roce 2019
 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2018 • vypořádání nároku na odpočet daně • úprava odpočtu daně • inventarizační rozdíly • kontrola obratu na zdaňovací období roku 2018 • změna zdaňovacího období v roce 2019
 • diskuse • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. října 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16840
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat