Uplatňování DPH v roce 2017 a očekávané změny pro rok 2018

Určen pro: finanční účetní a daňové účetní či ekonomické poradce a další osoby, které se ve své profesi zabývají problematikou daně z přidané hodnoty.

Cíl semináře: výklad bude zaměřen především na aktuální a praktické problémy při uplatňování DPH a případné změny v uplatňování DPH od roku 2018.

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • zrušení specifických pravidel pro správu DPH ve společnosti
 • změny pravidel pro vznik povinnosti přiznat daň a přiznat plnění
 • vystavování daňových dokladů a vazby na zpracování kontrolního hlášení a elektronickou evidenci tržeb
 • sazby daně a změny v této oblasti v roce 2017
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
 • přiznávání daně při dovozu a vývozu zboží, včetně změn provedených v roce 2017
 • uplatňování nároku na odpočet daně a změny v roce 2017
 • změny v pravidlech pro opravu základu daně a opravu odpočtu daně
 • vyrovnání a úprava odpočtu při zničení, ztrátě či odcizení majetku
 • režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a jeho rozšíření v roce 2017
 • správu DPH v tuzemsku a změny v roce 2017 (vymezení nespolehlivé osoby, rozšíření ručení příjemce zdanitelného plnění)
 • podávání kontrolních hlášení v roce 2017 a výhled na rok 2018
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. prosince 2017, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 13914
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat