Uplatňování DPH v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019

Určeno pro: finanční účetní a daňové účetní či ekonomické poradce a další osoby, které se ve své profesi zabývají problematikou daně z přidané hodnoty

Cí: výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách pro rok 2019
 • změny ve vymezení základních pojmů v roce 2019
 • praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019,
 • místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH
 • uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH
 • vystavování daňových dokladů a změny pro rok 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
 • základ daně a jeho opravy, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019
 • sazby daně v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb
 • osvobození od daně, včetně změn u dodání a nájmu nemovité věc
 • nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci při jejich dodání a další změny pro rok 2019
 • režim přenesení daňové povinnosti a očekávané změny pro rok 2019
 • správa daně v tuzemsku (registrace k DPH, daňové přiznání, osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň) a změny pro rok 2019
 • aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny pro rok 2019
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15346
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat