VÁŠ KOŠÍK
0 ksV košíku:
0 KčCelkem:
Objednat

Úplné obsahy všech čísel časopisu Praktická personalistika

Vyberte kritéria pro vyhledávání:
ročník:kategorie:autor:
Prohledávána je pouze databáze obsahů časopisů, nikoliv webové stránky.
Ročník 2014 Číslo 1-2
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Priority ředitele redakce 2014 1-2 2
Povinnost mlčenlivosti personalistů JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík 2014 1-2 8
Mobbing a bossing – psychické pronásledování a šikanování na pracovišti PhDr. Vlasta Leštinská 2014 1-2 15
K některým otázkám pracovních poměrů na dobu určitou JUDr. Petr Bukovjan 2014 1-2 20
Vytváření a optimalizace pracovních míst ve firmě PhDr. Ing. Jiří Stýblo, CSc. 2014 1-2 26
Jak si poradit s manipulací Mgr. Lenka Přívětivá 2014 1-2 31
Z aktuální judikatury: Porušení povinnosti zaměstnance zjištěné monitoringem; Konkludentní pracovní poměr, faktický pracovní poměr a odpovědnost za pracovní úraz Mgr. Michal Vrajík 2014 1-2 35
Pár slov o užívání nejen akademických titulů JUDr. Petr Kavan 2014 1-2 39
Role OZO BOZP (bezpečnostního technika) v organizaci Bc. Zdeněk Šenk 2014 1-2 42
Pracovní smlouva (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2014 1-2 48
Ročník 2015 Číslo 1-2
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Evidence pracovních úrazů po 1. lednu 2015 JUDr. Eva Dandová 2015 1-2 12
Novelizace zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2015 Mgr. Olga Bičáková 2015 1-2 22
Lékař a pracovnělékařské služby JUDr. Anna Janáková 2015 1-2 30
Srážky ze mzdy a započtení na mzdu Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2015 1-2 36
Zaměstnávání občanů Evropské unie a cizinců aktuálně k 1. lednu 2015 Zdeněk Křížek 2015 1-2 42
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 1-2 52
Z aktuální judikatury: Konkludentní dohoda o rozvázání pracovního poměru; Přechod práv a povinností a zkušební doba; Okamžité zrušení pracovního poměru pro dlouhodobé porušování povinností Mgr. Michal Vrajík 2015 1-2 58
Ročník 2015 Číslo 3-4
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Zbavte se trémy redakce 2015 3-4 3
GPS ve služebních vozidlech aneb malý čip = velká komplikace? JUDr. Tereza Kadlecová, Ph.D. 2015 3-4 9
Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan 2015 3-4 12
Uvedení nového zaměstnance do organizace – etická a sociální dimenze z pohledu personalisty PhDr. Vlasta Leštinská 2015 3-4 19
Souhlas se zpracováním osobních údajů v pracovní smlouvě JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík 2015 3-4 30
Změna obsahu pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 3-4 35
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků po novele zákona o pedagogických pracovnících PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2015 3-4 38
Sdílené HR systémy Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2015 3-4 44
Z aktuální judikatury: Skutkové vymezení důvodu okamžitého zrušení; Vymezení zrušovacích pozic v rozhodnutí o organizačních změnách Mgr. Michal Vrajík 2015 3-4 49
Ročník 2015 Číslo 5-6
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Pohon redakce 2015 5-6 7
Zákon o státní službě Mgr. Stanislav Měšťan 2015 5-6 8
Pracujeme správně s motivací zaměstnanců? Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc. 2015 5-6 14
Mezinárodní prvky v pracovněprávních vztazích JUDr. Tereza Kadlecová, Ph.D. 2015 5-6 19
Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se vznikem pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan 2015 5-6 24
Lhůty povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovním úrazem JUDr. Anna Janáková 2015 5-6 30
6 + 1 tip, jak na dohodu o hmotné odpovědnosti Mgr. Michal Vrajík 2015 5-6 32
Výpověď z pracovního poměru v ochranné době Ing. Gabriela Rathouzská 2015 5-6 38
Z aktuální judikatury: Poskytnutí odstupného při rozvázání pracovního poměru dohodou; Využívání druhu práce a šikanózní výkon práva Mgr. Michal Vrajík 2015 5-6 44
Rozvázání pracovního poměru dohodou (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 5-6 47
Pozitivní přístup aneb jak budovat pozitivní vztahy Mgr. Lenka Přívětivá 2015 5-6 51
Ročník 2015 Číslo 7-8
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů k praktickému vyučování a přípravě JUDr. Anna Janáková 2015 7-8 10
Dočasné přidělování zaměstnanců – jak jej využívat efektivně JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá 2015 7-8 12
Školení zaměstnanců o problematice BOZP Bc. Zdeněk Šenk 2015 7-8 17
Pracovní doba v souvislosti s pracovním režimem zaměstnance Ing. Gabriela Rathouzská 2015 7-8 24
Personalistika a týmy PhDr. Ing. Jiří Stýblo, CSc. 2015 7-8 28
Zpracování osobních údajů po ukončení pracovního poměru JUDr. Eva Janečková 2015 7-8 34
Dodržování nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami a nepřetržitého odpočinku v týdnu Ing. Václav Sládek 2015 7-8 39
Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace (vzor) JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M. 2015 7-8 42
Z aktuální judikatury: Konkurenční doložka bez vymezení území a konkurenční činnost Mgr. Michal Vrajík 2015 7-8 50
Jak se stát atraktivním zaměstnavatelem? Bc. Ilona Bartovská 2015 7-8 52
Ročník 2015 Číslo 9-10
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Aktuální informace o poslední novele zákoníku práce Mgr. Zdeněk Schmied 2015 9-10 10
Dohoda o provedení práce po posledních legislativních změnách Ing. Alena Chládková 2015 9-10 12
Jak se bránit nařčení inspektorátu práce ze Švarcsystému Mgr. Tomáš Liškutín 2015 9-10 15
Práce a alkohol a jiné návykové látky JUDr. Anna Janáková 2015 9-10 18
Výpověď pro nadbytečnost ve světle nedávné judikatury Nejvyššího soudu ČR Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2015 9-10 24
Pracovní doba pedagogických pracovníků PhDr. Mgr. Jiří Valenta 2015 9-10 27
Lze se vyhnout přechodu práv a povinností? JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Michal Vrajík 2015 9-10 38
Z aktuální judikatury: Nepřímý útok na majetek zaměstnavatele v podobě sjednání zakázky pro konkurenci; Neplatnost pracovní smlouvy pro omyl ohledně bezúhonnosti Mgr. Michal Vrajík 2015 9-10 44
Jak zvládnout trému při veřejném vystoupení Mgr. Lenka Přívětivá 2015 9-10 48
Rozvázání pracovního poměru výpovědí (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 9-10 51
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Nevyhnutelná ukončení redakce 2015 9-10 56
Ročník 2015 Číslo 11-12
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Časová posloupnost při výpovědi z důvodu nadbytečnosti aneb zaměstnávání na zrušené pracovní pozici Mgr. Romana Náhlíková Kaletová 2015 11-12 9
Na co pamatovat při zavádění práce z domova Mgr. Michal Vrajík 2015 11-12 10
Distanční práce a bezpečnost a ochrana zdraví při práci JUDr. Anna Janáková 2015 11-12 16
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Pekelně dobré plány redakce 2015 11-12 21
Monitoring zaměstnanců JUDr. Tereza Kadlecová, Ph.D. 2015 11-12 22
Zkušební doba JUDr. Petr Bukovjan 2015 11-12 29
Roční prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z pohledu personalisty Bc. Zdeněk Šenk 2015 11-12 35
Prevence a obrana před problematickým zaměstnancem Mgr. Tomáš Liškutín 2015 11-12 42
Rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2015 11-12 47
Ročník 2016 Číslo 1-2
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Přehled nejdůležitějších změn pro rok 2016, o nichž by měl personalista vědět JUDr. Ladislav Trylč, Mgr. Petr Pelech, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2016 1-2 11
Zavedení programu „Kurzarbeit“ v České republice Mgr. Tomáš Procházka, JUDr. Kateřina Demová 2016 1-2 18
Rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 1-2 20
Osobní spis v každodenní praxi JUDr. Hana d´Ambrosová 2016 1-2 25
Výkon závislé práce tzv. na zavolanou Mgr. Zdeněk Schmied 2016 1-2 31
Změny obsahu pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan 2016 1-2 34
Odvolání z vedoucího místa a co dál…? JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2016 1-2 39
Z aktuální judikatury: Přijímání organizačních změn za kraj; Jednání vůči zaměstnancům za kolektivní statutární orgán; Vztah odstupného a kompenzace poskytnuté Úřadem práce Mgr. Michal Vrajík 2016 1-2 45
Přehled zveřejněných témat – ročník 2015 redakce 2016 1-2 53
Ročník 2016 Číslo 3-4
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2016 Mgr. Olga Bičáková 2016 3-4 7
Zdravotní pojištění – souběh zaměstnání s evidencí na Úřadu práce v roce 2016 Ing. Antonín Daněk 2016 3-4 12
Skončení pracovního poměru – I. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 3-4 16
Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u cizích státních příslušníků Bc. Zdeněk Šenk 2016 3-4 21
Fluktuace z pohledu současné personalistiky Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc. 2016 3-4 30
Rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební době (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 3-4 35
Z aktuální judikatury: Zneužití těhotenství pro účely zákazu výpovědi; Doručování výpovědi z pracovního poměru; Doručování písemností poštou Mgr. Michal Vrajík 2016 3-4 40
Strategické dokumenty z oblasti řízení lidských zdrojů PhDr. Vlasta Leštinská 2016 3-4 45
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Odpočinkem k úspěchu redakce 2016 3-4 56
Ročník 2016 Číslo 5-6
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Některé otázky pracovní doby při pracovní cestě Mgr. Michal Vrajík 2016 5-6 10
Konkurenční doložka vs. Wettbewerbsverbot – srovnání úpravy zákazu konkurence po skončení pracovního poměru v kontextu českého a německého práva JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2016 5-6 18
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Jóga pro váš mozek redakce 2016 5-6 25
Etický kodex Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Zlata Kunešová, LL.M. 2016 5-6 26
Regionální mzdy, celorepublikový problém? JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2016 5-6 29
Jak na age management ve firmě aneb zkusíme to jinak? Bc. Ilona Bartovská 2016 5-6 33
Skončení pracovního poměru – II. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 5-6 38
Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty (vzor) a dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 5-6 44
Z aktuální judikatury: Překvalifikování závažnosti porušení povinnosti Mgr. Michal Vrajík 2016 5-6 49
Ročník 2016 Číslo 7-8
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Dělené pracovní místo v České republice a Slovenské republice Mgr. Michal Vrajík 2016 7-8 10
Asertivita v práci personalisty Mgr. Soňa Coufalová 2016 7-8 14
Kontrola vnášených a vynášených věcí na pracovišti JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2016 7-8 18
O vztahové patologii a psychickém nátlaku v práci Pavel Beňo 2016 7-8 24
Skončení pracovního poměru – III. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 7-8 28
Z aktuální judikatury: Je milostný poměr se zákazníkem porušením povinností?; Neplatnost konkurenční doložky; Závaznost nabídky práce učiněné e-mailem Mgr. Michal Vrajík 2016 7-8 35
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 2016 7-8 40
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Nový začátek redakce 2016 7-8 43
Kvalifikační dohoda (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 7-8 44
Ročník 2016 Číslo 9-10
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Krácení dovolené za neomluvené absence v příkladech Mgr. Michal Vrajík 2016 9-10 8
Správní delikty z pohledu zaměstnavatele Mgr. Tomáš Liškutín, Mgr. David Šupej 2016 9-10 14
Skončení pracovního poměru – IV. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 9-10 22
Návraty z mateřské a rodičovské dovolené aneb patero problémů pracujících rodičů a jejich zaměstnavatelů JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2016 9-10 29
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: 6minutový kouč redakce 2016 9-10 37
Hromadné propouštění vs. Massenentlassung – srovnání české a německé právní úpravy JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2016 9-10 38
Z aktuální judikatury: Náhrada psychické újmy způsobené zaměstnanci; Promlčení námitky neplatnosti konkurenční doložky; Dohoda o vrácení na původní místo po odvolání Mgr. Michal Vrajík 2016 9-10 46
Ročník 2016 Číslo 11-12
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Prevence zaměstnavatele před spácháním správních deliktů – I. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2016 11-12 10
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Najděte svůj bod rovnováhy redakce 2016 11-12 16
Snižování úrazovosti a závažnosti v praxi Jan Turčan 2016 11-12 17
Motivační příspěvek Mgr. Michal Vrajík 2016 11-12 20
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance a jeho důsledky JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2016 11-12 24
Skončení pracovního poměru – V. část JUDr. Petr Bukovjan 2016 11-12 30
Agenturní zaměstnávání JUDr. Radek Kapoun 2016 11-12 37
Z aktuální judikatury: Organizační změna pro neuspokojivé pracovní výsledky; Souběh funkcí očima Ústavního soudu Mgr. Michal Vrajík 2016 11-12 42
Záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2016 11-12 47
Ročník 2017 Číslo 1-2
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Významná novela zákoníku práce a některých dalších zákonů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Mgr. Zdeněk Schmied 2017 1-2 9
Přehled nejdůležitějších změn pro rok 2017, o nichž by měl personalista vědět Ing. Alena Chládková, Mgr. Petr Pelech, Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk 2017 1-2 13
Prevence zaměstnavatele před spácháním správních deliktů – II. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2017 1-2 21
Vybrané problémy související s nemocí zaměstnance JUDr. Petr Bukovjan 2017 1-2 27
Vysílání zaměstnanců na pracovní cesty Jaroslava Pfeilerová 2017 1-2 32
Tvorba vnitřních předpisů PhDr. Vlasta Leštinská, Mgr. Roman Lattenberg 2017 1-2 37
Konkurenční doložka podle zákoníku práce (vzor) Mgr. Zdenek Schmied 2017 1-2 44
Z aktuální judikatury: Výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinností; Běh prekluzivní lhůty při pokračujícím porušení povinnosti; Nesplňování předpokladů pro výkon jednoho z více druhů práce Mgr. Michal Vrajík 2017 1-2 48
Přehled zveřejněných témat – ročník 2016 redakce 2017 1-2 53
Zajímavý titul do vaší pracovní knihovny: Mistr – Manažer mezi dvěma mlýnskými kameny aneb co byl měl znát každý vedoucí redakce 2017 1-2 56
Ročník 2017 Číslo 3-4
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Kratší pracovní úvazky Mgr. Tomáš Liškutín 2017 3-4 7
Přidělování práce zaměstnancům v rámci koncernu Mgr. Michal Vrajík 2017 3-4 14
Prevence zaměstnavatele před spácháním správních deliktů – III. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2017 3-4 21
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – I. část JUDr. Petr Bukovjan 2017 3-4 28
Nemoc a poskytování podpory v nezaměstnanosti Mgr. Olga Bičáková 2017 3-4 31
Studenti na praxi JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. 2017 3-4 34
Z aktuální judikatury: Okamžité zrušení pracovního poměru pro déletrvající porušení povinností; Zdravotní nezpůsobilost, převedení na jinou práci a odstupné Mgr. Michal Vrajík 2017 3-4 41
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa podle zákoníku práce (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 3-4 44
Ročník 2017 Číslo 5-6
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Zaměstnávání cizinců ze třetích států se zaměřením na zaměstnanecké karty Mgr. Matěj Daněk 2017 5-6 9
Nový protikuřácký zákon a praktické problémy kouření na pracovišti JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. 2017 5-6 18
Prevence zaměstnavatele před spácháním správních deliktů – IV. díl Mgr. Tomáš Liškutín 2017 5-6 26
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – II. část JUDr. Petr Bukovjan 2017 5-6 33
Ochrana osobních údajů při výběru zaměstnanců JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada 2017 5-6 37
Realizace zaměstnaneckého benefitu v praxi Dáša Václavíčková 2017 5-6 44
Z aktuální judikatury: Diskriminace v přiznávání zvýšeného odstupného; Regresní nárok zdravotní pojišťovny; Alkohol na pracovišti a rozvázání pracovního poměru Mgr. Michal Vrajík 2017 5-6 46
Žádost o čerpání dovolené po mateřské dovolené (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 5-6 51
Ročník 2017 Číslo 7-8
Článek Autor Ročník Číslo Strana
Trestní odpovědnost právnických osob po novelizacích 2016 a 2017 Doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc. 2017 7-8 9
Některé aspekty právní úpravy dovolené Mgr. Zdeněk Schmied 2017 7-8 14
Co by měl každý správce vědět o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů JUDr. Jiří Žůrek 2017 7-8 20
Dočasné přidělení versus agenturní zaměstnávání Mgr. Michal Vrajík 2017 7-8 25
Možnosti zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků Mgr. Matěj Daněk 2017 7-8 32
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – III. část JUDr. Petr Bukovjan 2017 7-8 36
Žádost o úpravu pracovní doby (vzor) Mgr. Zdeněk Schmied 2017 7-8 42
Výpověď zaměstnanci ze zdravotního, nebo organizačního důvodu? JUDr. Martin Mikyska 2017 7-8 45
Z aktuální judikatury: Neuspokojivé pracovní výsledky nebo porušování povinností; Doručování výzvy k nástupu do práce; Odvolání ředitele školy jmenovaného na dobu neurčitou a následně na dobu určitou Mgr. Michal Vrajík 2017 7-8 48


KATEGORIE

MENU


ROZCESTNÍK
KATALOG
KATALOG

Copyright © 2009–2017 ANAG, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací
Rozumím.