Ústavní právo a státověda II. díl - Ústavní právo ČR (2. vydání)

Autor: Václav Pavlíček a kolektiv

 • Kód produktu: 65575
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 1152
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7502-084-0
 • Datum vydání: listopad 2015
 • Běžná cena s DPH: 1 250 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -125 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 125 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji
Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze spojuje v jednom svazku celou materii ústavního práva. Vedle kapitol o vývoji československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotlivých institutů platného ústavního práva. Hlavním tématem je Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. Jádro práce tvoří rozbor všech ústavních orgánů s důrazem na jejich vzájemné vztahy. Zvláštní pozornost je věnována volbám, zákonodárnému procesu i řízení před Ústavním soudem, analyzovány jsou též ústavní základy vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva, a s tím související ústavněprávní aspekty členství České republiky v Evropské unii.

Současně je podán ucelený výklad práv, svobod a povinností občanů, tedy vztahu občana a státu v České republice, jak je obsažen v ústavních normách, prováděcím zákonodárství, včetně jejich reflexe v judikatuře soudů.

Čtenář ocení zejména komplexní přístup ke zpracování jednotlivých témat, jehož součástí je kritická analýza jejich uplatňování v politické praxi, včetně jejich teoretické reflexe v odborné literatuře.

Pro druhé vydání byla učebnice aktualizována s ohledem na legislativní změny. Práce odpovídá stavu platné právní úpravy k 1. září 2015.

Učebnice je určena nejen studentům práva, ale i širokému okruhu zájemců o ústavní právo z řad právníků, politiků, politologů i historiků.

Chcete se na něco zeptat?