Ústavní systém České republiky a Polské republiky po přistoupení k EU (LEGES)

Autor: Věra Jirásková, Zbiginiew Witkowski

  • Kód produktu: 52805
  • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
  • Počet stran: 272
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-87212-69-1
  • Datum vydání: březen 2011
  • Vaše cena s DPH: 330 Kč
ks
    V prodeji

Ve dnech 23. a 24. září 2010 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze konal II. česko–polský právnický seminář. Katedra ústavního práva, která toto setkání uspořádala, tak navázala na dialog mezi polskými a českými konstitucionalisty započatý v této formě již před dvěma lety v Toruni.


Pro setkání v Praze bylo vybráno pět ústavních institutů, o nichž jsou vedeny trvale teoretické diskuse, a zároveň je jejich platná úprava prověřována každodenní praxí fungování vrcholných ústavních orgánů.


Přednesené referáty, zařazené do první části tohoto sborníku, tak byly vedle aktuálních otázek týkajících se především zamýšlených novelizací ústav obou států a proměn interpretace jejich jednotlivých ustanovení věnovány problematice dvoukomorových parlamentů, imunitám a neslučitelnosti funkcí v ústavním právu, dále zahraničněpolitickým pravomocem prezidenta republiky a vztahu ústavního a evropského práva, jak jej v současnosti reflektuje judikatura Ústavního soudu ČR a Ústavního tribunálu PR.


Do druhé části sborníku byly zařazeny příspěvky účastníků semináře, kterými reagovali na některé další otázky týkající se rozdílů, shod či zvláštností ústavních systémů České republiky a Polské republiky, čímž se podávaný obraz o jejich aktuálním stavu stává ještě plastičtějším.


Příspěvky jsou uveřejněny v jazyce autora (tedy v češtině nebo polštině) a jsou opatřeny cizojazyčným resumé.

Chcete se na něco zeptat?