ÚZ č. 1131 - Energetika 2016

Autor:

 • Kód produktu: 30953
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 384
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-162-6
 • Vaše cena s DPH: 289 Kč
ks
  V prodeji

Od ledna 2016 se zásadně změnily tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie. Společně s nimi se změnila většina vyhlášek a nařízení vlády – některé byly novelizovány, většina je ale zcela nových. To se týká elektroenergetiky, teplárenství i plynárenství. Některé předpisy z oblasti energetiky nejsou součástí tištěné publikace, ale jsou zdarma k dispozici na www.ene.sagit.cz. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.OBSAH:
 • Přehled prováděcích předpisů uvedených zdarma na www.ene.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplná znění

 • Přehled energetického zákona

 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

 • Vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství

 • Vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny (přílohy zdarma na www.ene.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplná znění)

 • Vyhláška č. 194/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

 • Vyhláška č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

 • Vyhláška č. 196/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství

 • Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

 • Nařízení vlády č. 392/2015 Sb., o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu

 • Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

 • Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích (přílohy zdarma na www.ene.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplná znění)

 • Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

 • Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku (přílohy zdarma na www.ene.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplná znění)

 • Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

 • Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech (přílohy zdarma na www.ene.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplná znění) 

 • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

 • Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie (přílohy zdarma na www.ene.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplná znění)

 • Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů

 • Vyhláška č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (přílohy zdarma na www.ene.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplná znění)

 • Vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

 • Nařízení vlády č. 402/2015 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

 • Vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

 • Vyhláška č. 404/2015 Sb., o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)

 • Vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

 • Vyhláška č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů (přílohy zdarma na www.ene.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplná znění)

 • Státní energetická koncepce   www.mpo.cz/dokument158012.html

 • Chcete se na něco zeptat?