ÚZ č. 1140 - Veřejné zakázky, Registr smluv

Autor:

 • Kód produktu: 30961
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 176
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-171-8
 • Vaše cena s DPH: 99 Kč
ks
  V prodeji

Od října 2016 nabude účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který zcela nahradí dosavadní zákon. Zákon mění pravidla pro zadávání veřejných zakázek, druhy a režimy veřejných zakázek, povinnosti zadavatelů a dodavatelů, uveřejňování informací o veřejných zakázkách a řadu dalších oblastí. K zákonu je zpracován podrobný rejstřík, který významně usnadní práci a orientaci v textu. Publikace obsahuje také většinu prováděcích předpisů vydaných na základě nového zákona do data uzávěrky publikace a dále obsahuje nový zákon o registru smluv.Obsah publikace: • Přehled zákona o veřejných zakázkách

 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 • Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

 • Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

 • Vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

 • Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

 • Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

 • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

 • Věcný rejstřík k zákonu o zadávání veřejných zakázekDalší očekávané prováděcí předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek

(tyto předpisy byly ke dni vydání tohoto čísla ÚZ teprve ve fázi projednávání) • Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobností týkajících se certifikátu shody

 • Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy na koncesi a ke změně závazku ze smlouvy na koncesi podle zákona o zadávání veřejných zakázek

 • Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro posouzení přiměřenosti podmínek účasti v zadávacím řízení

Chcete se na něco zeptat?