ÚZ č. 1158 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Autor:

 • Kód produktu: 30980
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 288
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-189-3
 • Datum vydání: říjen 2016
 • Vaše cena s DPH: 99 Kč
ks
  V prodeji

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný jednací řád Poslanecké sněmovny a novelizovaný zákon o volbě prezidenta a zákon o volbách do Parlamentu ČR, novelizovaný jednací řád Senátu, dále zákon o Ústavním soudu, zákon o Veřejném ochránci práv, kompetenční zákon, antidiskriminační zákon, zákon o státních symbolech, zákon o sídle Parlamentu ČR, zákon o Sbírce zákonů a ústavní zákony. Celkem 26 předpisů v úplném znění. OBSAH:
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

 • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky

 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání symbolů České republiky a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

 • Sdělení Ústavního soudu č. 312/2009 Sb., o přijetí usnesení Ústavního soudu ze dne 1. září 2009 o odložení vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovaného předsedou vlády 

 • Sdělení Ústavního soudu č. 469/2012 Sb. 

 • Sdělení Ústavního soudu č. 52/2014 Sb. 

 • Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

 • Zákon č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky

 • Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu

 • Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

 • Nařízení vlády č. 165/2000 Sb., o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 247/1995 Sb.

 • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

 • Ústavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky

 • Ústavní zákon č. 29/1993 Sb., o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky

 • Ústavní zákon č. 74/1997 Sb., o změnách státních hranic se Slovenskou republikou

 • Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

 • Ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

 • Ústavní zákon č. 235/2012 Sb., o změnách státních hranic s Rakouskou republikou

 • Nález Ústavního soudu č. 318/2009 Sb., ve věci návrhu na zrušení ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období poslanecké sněmovny

 • Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon)

 • Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv - účinnost do 31. 12. 2019

 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

 • Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

 • Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) - účinnost 1. 1. 2020

 • Chcete se na něco zeptat?