ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace 2017

Autor:

 • Kód produktu: 30995
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 288
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-203-6
 • Datum vydání: leden 2017
 • Vaše cena s DPH: 125 Kč
ks
  V prodeji

Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku. Dále obsahuje aktuální texty zákonů: o přeměnách obchodních společností, o nabídkách převzetí, o evropské společnosti, o transparentnosti akciových společností, o evropské družstevní společnosti a o EHZS, a to včetně příslušných nařízení vlády a vyhlášek. Celkem 14 právních předpisů v aktuálním znění s vyznačením novelizovaných pasáží.Obsah: • Přehled zákona o obchodních korporacích

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - účinnost 14. 1. 2017

 • Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

 • Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku

 • Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)

 • Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

 • Vyhláška č. 293/2005 Sb., o dokumentech, které je třeba předložit notáři k vydání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské společnosti a při založení evropské společnosti fúzí

 • Vyhláška č. 204/2008 Sb.,  o listinách, které je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí

 • Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti

 • Vyhláška č. 205/2008 Sb., o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí

 • Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)

 • Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

 • Vyhláška č. 415/2011 Sb., o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku

 • Vyhláška č. 416/2011 Sb., o písemnostech, které je česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnu

 • Zákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností

  a o změně dalších zákonů

 • Věcný rejstřík k zákonu o obchodních korporacích

Chcete se na něco zeptat?