ÚZ č. 1173 - Vzorový účtový rozvrh 2017, Rozvaha a výsledovka 2017

Autor:

 • Kód produktu: 30996
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 48
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-205-0
 • Datum vydání: leden 2017
 • Vaše cena s DPH: 49 Kč
ks
  Vyprodáno

Užitečná pomůcka pro sestavení takového účtového rozvrhu, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2017. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro podnikatele včetně účtů podrozvahových, novinky pro rok 2017, uspořádání a označování položek rozvahy, rozvahu sestavenou v plném i ve zjednodušeném rozsahu, výsledovku v plném i ve zjednodušeném rozsahu v druhovém a účelovém členění. Vše v souladu s účetními předpisy novelizovanými k 1. 1. 2017.


 


Obsah publikace: • Úvod

 • Seznam předpisů a zkratek

 • Vzorový účtový rozvrh 2017

 • Kategorizace účetních jednotek a její vliv na rozsah účetní závěrky

 • Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu pro rok 2017

 • Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované ve zkráceném rozsahu pro rok 2017

 • Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu pro rok 2017 - druhové členění

 • Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu pro rok 2017 - druhové členění

 • Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - účelové členění

 • Směrná účtová osnova

 • Obsahové vymezení přílohy účetní závěrky

Chcete se na něco zeptat?