ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

Autor:

 • Kód produktu: 30999
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 416
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-208-1
 • Vaše cena s DPH: 179 Kč
ks
  V prodeji

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví ÚSC, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších účetních jednotek. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2017 rozsáhlé novele zákona o účetnictví a technické vyhlášky o účetních záznamech. Již dříve byl změněn ČÚS Fondy účetní jednotky. V publikaci je také aktuální kontrolní řád, zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zákon o finanční kontrole s prováděcí vyhláškou.Obsah publikace:


Kapitola I - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)  

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 

 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci závazků

 • Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

 • Vyhláška č. 312/2014 Sb. o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

 • ČÚS č. 701 až č. 710


Kapitola II - Kontrola • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Chcete se na něco zeptat?