ÚZ č. 1180 - Zdravotní pojištění 2017

Autor:

 • Kód produktu: 96001
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 222
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-212-8
 • Datum vydání: leden 2017
 • Vaše cena s DPH: 99 Kč
ks
  V prodeji

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákonů o zdravotních pojišťovnách a ke změnám některých prováděcích předpisů. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.Obsah publikace: • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 • Vyhláška č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

 • Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Vyhláška č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

 • Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

 • Vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz)

 • Vyhláška č. 348/2016 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

 • Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

 • Vyhláška č. 362/2010 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu

 • Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

 • Vyhláška č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven

 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 • Vyhláška č. 644/2004 Sb., o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu

 • Nařízení vlády č. 181/2016 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

 • Vyhláška č. 399/2016 Sb., o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017

Chcete se na něco zeptat?