ÚZ č. 1185 - Bankovnictví, finanční trh

Autor:

 • Kód produktu: 96008
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 432
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-217-3
 • Datum vydání: únor 2017
 • Vaše cena s DPH: 297 Kč
ks
  V prodeji

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební spoření. Většina předpisů byla od posledního vydání novelizována, některé velmi výrazně, např. zákon o stavebním spoření a zákon proti praní špinavých peněz. Publikace byla doplněna o nový zákon o centrální evidenci účtů. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. OBSAH:kapitola I - ÚVĚROVÉ INSTITUCE • ZÁKON č. 21/1992 Sb., o bankách

 • VYHLÁŠKA č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů

 • Vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů

 • Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení 

 • ZÁKON č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (přílohy zdarma na www.ban.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění) 

 • Vyhláška č. 12/2016 Sb., o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta


kapitola II - CENTRÁLNÍ EVIDENCE ÚČTŮ • Zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů

 • Vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů


kapitola III - PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ • ZÁKON č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

 • ZÁKON č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu


kapitola IV - FINANČNÍ KONGLOMERÁTY • ZÁKON č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

 • VYHLÁŠKA č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech


kapitola V - ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA • ZÁKON č. 6/1993 Sb., o České národní bance

 • VYHLÁŠKA č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů - viz kap. I

 • Vyhláška č. 142/2011 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance

 • Vyhláška č. 169/2011 Sb., o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku - viz kap. II

 • Vyhláška č. 235/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí

 • Vyhláška č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv

 • Vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí (přílohy zdarma na www.ban.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

 • Vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

 • Vyhláška č. 273/2014 Sb., o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank


kapitola VI – OZDRAVNÉ POSTUPY A ŘEŠENÍ KRIZE NA FINANČNÍM TRHU • Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu


kapitola VII - STAVEBNÍ SPOŘENÍ • ZÁKON č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 

 • VYHLÁŠKA č. 106/1993 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny

 • VYHLÁŠKA č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Chcete se na něco zeptat?