ÚZ č. 1199 - Daň z přidané hodnoty (velká novela zákona o DPH od 1.7.2017)

Autor:

 • Kód produktu: 96022
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 288
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-231-9
 • Datum vydání: červen 2017
 • Vaše cena s DPH: 119 Kč
ks
  V prodeji

Zákon o DPH byl k 1. 7. 2017 podstatně novelizován – celkem 135 změn a doplnění. Změny se týkají zejména režimu přenesení daňové povinnosti, uskutečnění zdanitelného plnění ve specifických případech, skupinové registrace, zvláštního postupu registrace u společnosti ad. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty, a pokyny, sdělení a informací GFŘ; celkem 17 předpisů v aktuálním znění. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.OBSAH:
 • Přehled zákona o dani z přidané hodnoty

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 • Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty

 • Nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (přepracování)

 • Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě

 • Sdělení MF čj. 18/25 356/2006 - 181, k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani

 • Pokyn GFŘ D-4 čj. 7353/11-3210-011021, kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ’zákon o dani z přidané hodnoty’)

 • Informace GFŘ a MF ze dne 9. 11. 2011 k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

 • Informace GFŘ čj. 101/13-121002-506729, k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení

 • Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

 • Informace GFŘ čj. 1470/15/7100-20116-011695, k uplatňování sazeb DPH od 1. 1. 2015

 • Informace GFŘ čj. 6717/15/7000-20116-101206, k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016

 • Pokyn GFŘ D-29 čj. 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut a nepodání kontrolního hlášení

 • Informace GFŘ čj. 169368/16/7100-20116-050484, k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016

 • Sdělení, jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa

 • Informace čj. 124403/16/7100-20116-050701, o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29. 7. 2016

 • Chcete se na něco zeptat?