ÚZ č. 1200 - Daně z příjmů (velká novela o daních z příjmů od 1.7.2017), Evidence tržeb

Autor:

 • Kód produktu: 96023
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 272
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-232-6
 • Datum vydání: červen 2017
 • Vaše cena s DPH: 115 Kč
ks
  V prodeji

Zákon o daních z příjmů byl od lednového vydání ÚZetka změněn další rozsáhlou novelou (205 změn s účinností od 1. 7. 2017), která např. mění výdaje stanovené procentem z příjmů, daň stanovenou paušální částkou, odpisování technického zhodnocení a nehmotného majetku atd. Publikace dále obsahuje zákon o rezervách (1 novelizace), pokyn GFŘ k jednotnému uplatňování zákona o daních z příjmů a další pokyny a sdělení vydané Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně.OBSAH:
 • Přehled zákona o daních z příjmů

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 • Pokyn GFŘ D-22 čj. 5606/15/7100-10110-011620, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška MF č. 146/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 • Informace čj. MF-42363/2014/1501-1, k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb. 

 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

 • Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

 • Vyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

 • Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku aktualizovaný redakcí Sagitu k 19. 6. 2017

 • Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů v letecké dopravě

 • Pokyn D-285 k aplikaci § 6 odst.1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a vymezení tzv. závislé činnosti

 • Pokyn D-286 MF čj. 49/85 663/2005-493, ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR

 • Sdělení MF čj. 15/32 567/2006-153, k praktické aplikaci č. D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR

 • Pokyn D-288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Sdělení MF čj. MF-69513/2013/15, k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Sdělení MF čj. 15/109 842/2010, k § 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ohledně časového testu u přeměn

 • Pokyn GFŘ D-2 čj. 2423/11-3110, k vyjasnění pochybností a sjednocení postupu při výpočtu daně z příjmů právnických osob a vyplnění tiskopisu daňového přiznání za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, u poplatníků, kteří v průběhu zdaňovacího, resp. účetního období, odpisují majetek metodou komponentního odepisování

 • Pokyn D-28 čj. 87722/16/7100-10111-010509, k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu

 • Pokyn D-30 čj. 164077/16/7100-10111-401062, ke stanovení daně paušální částkou

 • Pokyn D-31 čj. 195958/16/7100-10111-010440, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016

 • Pokyn D-332 čj. 39/86 829/2009-393, sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny

  Pozn. redakce: tento pokyn s ohledem na jeho značný rozsah a využitelnost pouze pro úzký okruh specialistů neuvádíme; najdete ho na www.sagit.cz v sekci Zákony/Finanční zpravodaj pod č. 23/2010.

 • Chcete se na něco zeptat?