ÚZ č. 1207 - Stavební zákon, Zákon o vyvlastnění, Zákon o urychlení výstavby infrastruktury k 1.1.2018

Autor:

 • Kód produktu: 96030
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 128
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-239-5
 • Datum vydání: srpen 2017
 • Vaše cena s DPH: 67 Kč
ks
  V prodeji

Nová publikace obsahuje text stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákona urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury po velkých změnách, které nabudou účinnosti od 1. 1. 2018. V závěru roku 2017 bude v edici ÚZ vydán kompletní soubor stavebních předpisů, který bude obsahovat také texty vyhlášek, jejichž změny k 1. 1. 2018 se teprve připravují. 

Texty právních předpisů platné do konce roku 2017 najdete v ÚZ č. 1172.OBSAH:
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

 • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací


 • Texty zákonů po velkých změnách, které nabudou účinnosti od 1. 1. 2018. 


  * * * * *


  V závěru roku 2017 bude v edici ÚZ vydán kompletní soubor stavebních předpisů, který bude obsahovat také texty vyhlášek, jejichž změny vyvolané novelizací stavebního zákona se teprve připravují:  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

  • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby


  Texty právních předpisů platné do konce roku 2017 najdete v ÚZ č. 1172.

  Chcete se na něco zeptat?