ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, Egovernment

Autor:

 • Kód produktu: 96035
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 304
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-244-9
 • Datum vydání: září 2017
 • Vaše cena s DPH: 129 Kč
ks
  V prodeji

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické komunikace) a eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, informační systémy veřejné správy, kybernetická bezpečnost, elektronická identifikace). Novelizovány byly zákony o svobodném přístupu k informacím, o informačních systémech veřejné správy, o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, o základních registrech, o elektronických komunikacích a zákon o kybernetické bezpečnosti – všechny změny textů jsou zvýrazněny tučně. Zařazen byl nový zákon o elektronické identifikaci.

Z tématu bylo v září 2017 vyčleněno samostatné téma „Ochrana osobních údajů, GDPR“, které vyšlo pod číslem 1209.

 

OBSAH:

kapitola I - SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM


 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

 • Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

kapitola II - INFORMATIKA


 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

 • Nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby

 • Vyhláška č. 134/2012 Sb., o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny

 • Vyhláška č. 135/2012 Sb., o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

 • Přehled dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 127/2005 Sb. 

 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

kapitola III - eGOVERNMENT


 • Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

 • Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

 • Přehled dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 111/2009 Sb. 

 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

 • Vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy) (příloha zdarma na www.inf.sagit.cz)

 • Nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy

 • Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

 • Přehled dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 365/2000 Sb. 

 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

 • Vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

 • Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

 • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci – účinnost 1. 7. 2018

 

Chcete se na něco zeptat?