ÚZ č.1216 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně (k 25.9.2017)

Autor:

  • Kód produktu: 96039
  • Nakladatelství: Sagit
  • Počet stran: 224
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7488-248-7
  • Datum vydání: říjen 2017
  • Vaše cena s DPH: 109 Kč
ks
    V prodeji

Nové vydání publikace obsahuje novelizovaný text zákona o spotřebních daních a všech jeho prováděcích vyhlášek včetně nové vyhlášky upravující způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese. Dále jsou v publikaci texty zákona o lihu, zákona o povinném značení lihu a novelizované texty zákonů upravujících daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Celkem 17 předpisů v aktuálním znění; všechny změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

 

Obsah:

kapitola I - SPOTŘEBNÍ DANĚ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
Přehled zákona o spotřebních daních
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Vyhláška č. 370/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky a náležitosti pro prokázání skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o snížení zajištění spotřební daně nebo o upuštění od jeho poskytnutí
Vyhláška č. 413/2003 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků
Vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků
Vyhláška č. 468/2003 Sb., o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny a metodách určení extraktu původní mladiny
Vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
Vyhláška č. 275/2005 Sb., kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen
Vyhláška č. 313/2005 Sb., o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění spotřební daně ručením
Vyhláška č. 34/2007 Sb., o značkování některých dalších minerálních olejů
Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
Vyhláška č. 176/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 61/1997 Sb.
Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
Vyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu

kapitola II - ENERGETICKÉ DANĚ
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů - část čtyřicátá pátá: Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů - část čtyřicátá šestá: Daň z pevných paliv
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů - část čtyřicátá sedmá: Daň z elektřiny

Chcete se na něco zeptat?