ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

Autor:

  • Kód produktu: 96041
  • Nakladatelství: Sagit
  • Počet stran: 240
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7488-250-0
  • Datum vydání: říjen 2017
  • Vaše cena s DPH: 99 Kč
ks
    V prodeji

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění - zákon o ochraně spotřebitele, významně novelizovaný zákon o České obchodní inspekci (vstup do kontrolovaných prostor, kontrola internetového prodeje, kontrolní nákupy, povinnosti prodávajících), změněný zákon o potravinách a tabákových výrobcích, zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Publikace obsahuje také příslušné prováděcí předpisy. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Obsah publikace:

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Vyhláška č. 265/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejich hlavních částech
Vyhláška č. 379/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastností a způsoby označování výrobků z křišťálového skla
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
Vyhláška č. 65/2014 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 22/1997 Sb.
Sdělení č. 438/2008 Sb.
Sdělení č. 385/2010 Sb.
Sdělení č. 30/2013 Sb.
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 110/1997 Sb.
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků
Nařízení vlády č. 198/2007 Sb., o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh
Nařízení vlády č. 256/2009 Sb., kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 90/2016 Sb.
Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
Vyhláška č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru
Vyhláška č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebního úvěrů

Chcete se na něco zeptat?