ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečení (k 9.10.2017)

Autor:

  • Kód produktu: 96043
  • Nakladatelství: Sagit
  • Počet stran: 272
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7488-252-4
  • Datum vydání: říjen 2017
  • Vaše cena s DPH: 127 Kč
ks
    V prodeji

Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byly významně změněny především zákony o sociálních službách, o státní sociální podpoře, o pomoci v hmotné nouzi a zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V textech jsou již zahrnuty i změny, které nabývají účinnosti od ledna 2018. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Obsah publikace:

Kapitola I - Státní sociální podpora
Přehled zákona o státní sociální podpoře
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Nařízení vlády č. 449/2016 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Sdělení MPSV č. 121/2017 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Kapitola II - Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Kapitola III - Sociální služby
Přehled zákona o sociálních službách
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách
Vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka (příloha zdarma na www.socz.sagit.cz)

Kapitola IV - Pomoc v hmotné nouzi
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Kapitola V - Životní a existenční minimum
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Sdělení MPSV č. 121/2017 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory - viz kapitolu I.

Kapitola VI - Ostatní

Nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí

Nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu

Chcete se na něco zeptat?