ÚZ č. 1265 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Autor:

 • Kód produktu: 96089
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 560
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-298-2
 • Datum vydání: duben 2018
 • Vaše cena s DPH: 289 Kč
ks
  V prodeji

Rozsáhlý soubor 20 nejdůležitějších zákonů. Kapitola o zemědělství zahrnuje následující oblasti: krmiva, rostlinolékařská péče, hnojiva, veterinární zákon, vinohradnictví, ochrana chmele, plemenitba, ekologické zemědělství, oběh osiva a sadby a další. Ostatní kapitoly obsahují mj. lesní zákon, zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, zákon o myslivosti, zákon o rybářství, zákon na ochranu zvířat proti týrání. Za každým zákonem je aktuální přehled jeho prováděcích předpisů.

 

OBSAH:

Kapitola I - ZEMĚDĚLSTVÍ, VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ 

 • Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 91/1996 Sb. 
 • Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 97/1996 Sb. 
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 252/1997 Sb. 
 • Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 156/1998 Sb. 
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 166/1999 Sb. 
 • Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 154/2000 Sb. 
 • Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 242/2000 Sb. 
 • Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 256/2000 Sb. 
 • Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 146/2002 Sb. 
 • Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 147/2002 Sb. 
 • Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
  ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 148/2002 Sb. 
 • Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 219/2003 Sb. 
 • Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) - účinnost 1. 4. 2017 
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 321/2004 Sb. 
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 326/2004 Sb.

Kapitola II - LESNICTVÍ

 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 289/1995 Sb. 
 • Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 149/2003 Sb. 
 • Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 226/2013 Sb.

Kapitola III - MYSLIVOST

 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 449/2001 Sb.

Kapitola IV - RYBÁŘSTVÍ

 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 99/2004 Sb.

Kapitola V - OCHRANA ZVÍŘAT

 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 246/1992 Sb.

Chcete se na něco zeptat?