Uzavření účetnictví za rok 2017 pro neauditované společnosti • včetně zpracování daňových přiznání • praktický postup nejen pro začínající účetní

Určen pro: účetní a ekonomické pracovníky z podnikatelské sféry, kteří nemají tolik zkušeností s uzavřením účetnictví a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Vhodné i pro ty, kteří ještě samostatně uzávěrku a závěrku podvojného účetnictví neprováděli a dále pro začínající i mírně pokročilé účetní.

Cíl semináře: uzavření účetnictví bude předvedeno na konkrétních příkladech • zisk a ztráta. Seminář je veden tzv. polopatě. Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2017 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty.

 • kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb
 • opravy případných chyb
 • vazba na vnitropodnikové směrnice
 • uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B • odpisy majetku • časové rozlišení nákladů a výnosů • dohadné položky • opravné položky • rezervy • kursové rozdíly • inventarizační rozdíly
 • zjištění výsledku hospodaření
 • výpočet daňové povinnosti a zaúčtování daňové povinnosti
 • uzavření účetnictví
 • otevření účetnictví na začátku dalšího období
 • vyplnění daňového přiznání a seznámení s povinnými přílohami
 • účetní příklady v případě zisku a ztráty
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. prosince 2017, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 13893
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat